Uždaryti
2018-09-19 14:37:23
2018-09-06 00:00:00

Informacija dėl praktikos 4 kurso studentams!

Susitikimas su M. Šešelgyte vyks rugsėjo 14 d. 9.45 206 aud.

Susitikimas su A. Jankausku vyks rugsėjo 14 d. 9.00 119 aud.

Susitikimas su T. Janeliūnu vyks rugsėjo 21 d. 9.45 202 aud.

Susitikimas su J. Ulinskaite vyks rugsėjo 10 d., 18.30 402 aud.

Pasirodė Lietuvos metinės strateginės apžvalgos XV tomas

Pasirodė Lietuvos metinės strateginės apžvalgos XV tomas, kuriame straipsnius publikavo ir VU TSPMI dėstytojai bei tyrėjai doc. dr. Konstantinas Andrijauskas ir Romas Švedas.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga / Lithuanian Annual Strategic Review – tai kartą per metus lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamas periodinis recenzuojamas mokslinis leidinys, kuris skirtas:

  • kompleksiškam esmingų ir svarbiausių Lietuvos nacionaliniam saugumui pokyčių vykstančių tarptautiniame-sisteminiame, regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse tyrinėjimui,
  • maksimaliam Lietuvos nacionalinio saugumo problematikos specifikos išryškinimui ir išsamiam jos pristatymui platesnei besidominčiųjų ir suinteresuotųjų auditorijai šalyje ir už jos ribų.
  • Lietuvos karo akademijos, kaip universitetinių studijų institucijos Lietuvoje ir užsienyje, reprezentavimui.

Bendrame Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto leidinyje „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ nagrinėjami Lietuvai svarbūs saugumo klausimai globaliame, regioniniame ir vidaus lygmenyse. Kasmet išleidžiamoje knygoje siekiama atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką.