Uždaryti
2020-12-01 14:27:27
2020-11-11 00:00:00

Nuo lapkričio 11 d.  biblioteka paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite čia

 

Dėstytojai

Dr. Liudmila Arcimavičienė

Docentė, lektorė
Specializacijos
Anglų kalba

2005 m. su pagyrimu baigė VU anglų filologijos magistrantūros studijas, 2010 m. apgynė daktaro disertaciją „Moralės modeliai viešajame diskurse: kontrastyvinė metaforų analizė“. Stažavosi Vroclavo, Skopjės ir Kipro universitetuose. Moksliniai interesai apjungia kritinio diskurso ir politinės filosofijos tyrimus, domisi ir tiria metaforos vaidmenį ideologijose, populizme ir politinėje lyderystėje.

Dėstomi kursai

Anglų kalba

Moksliniai interesai

Kognityvinė lingvistika ir politinio diskurso analizė

Metafora ir ideologija

Populistinė metafora

Konfliktų scenarijai tarptautinėje politikoje

Lyderystės stilių turinio analizė

Lyties metafora žiniasklaidos diskurse

Publikacijos

Arcimavičienė, L. 2019. Gender metaphor and migration in media representations. In Migration and Media Discourses about identities in crisis, pp. 137-159. John Benjamins Publishing: Amsterdam. ISBN ISBN 9789027202475

Arcimavičienė, L. 2019. Self and Other Metaphors as Facilitating Features in Populist Style of Diplomatic Discourse: A Case Study of Obama and Putin's Speeches. In Populist Discourse: International Perspectives, pp. 89-125. Palgrave Macmillan: Switzerland. ISBN 978-3-319-97387-6. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97388-3

Arcimavičienė, L., Baglama, S.H. 2018. Migration, Metaphor and Myth in Media Representations: The Ideological Dichotomy of “Them” and “Us”. In Sage Open, vol. 8 (2), pp. 1-13. DOI: 10.1177/2158244018768657.

Arcimavičienė, L. 2017. A. Musolff, Political Metaphor Analysis: discourse and scenarios. London: Bloomsbury Academic, 2016. Pp. 194. ISBN: 978-1-4411-6066-0 (paperback). In Language and Cognition. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/langcog.2017.1

Arcimaviciene, L., 2016. Commerce metaphor in the EU universities’ mission statements: a critical sociolinguistic analysis. Metaphor and language teaching: proceedings of the V international conference on metaphor in language and thought (Metáfora e ensino de línguas: anais do V congresso international sobre a aetáfora na linguagem e no ensamento), pp. 7-26. ISBN: 9788577582822.

Arcimaviciene, L., Jonaitiene, V. 2015. Leadership Styles and Metaphor Use: The case study of presidential New Year greetings. Open Linguistics (1), ISSN (Online) 2300-9969, DOI: 10.1515/opli-2015-0006.

Arcimaviciene, L., 2015. EU Universities’ Mission Statements: what is popularised by metaphors, pp. 1-12. DOI: 10.1177/2158244015584378. SAGE. Open Access

Arcimavičienė, L. 2014. Politics, Text and Ideology: What Is Implied by the Use of Language? Vilnius: Vilnius University Publishing House, ISBN 978-609-459-332-1, 80 p.

Arcimavičienė, L. 2014. Presidential New Year Greetings: What is Implied by Metaphors, Studies About Languages (24), pp. 46-56. ISSN 1648-2824

Arcimavičienė, L. 2013. The US-Russia Spy Swap of 2010 in Media Discourse: What the Commercial Transaction metaphor implies, Discourse, Context & Media (2), pp. 14-21. ISSN 22116958

Arcimavičienė, L. 2012. Western Media Perceptions of the Spy Swap 2010: What Metaphors Construe, Studies About Languages (21), pp. 84-91. ISSN 1648-2824

Arcimavičienė, L. 2011. The Complex Metaphor of POLITICAL ANIMALS in Media Political Discourse: a cross-linguistic perspective, Studies About Languages (19), pp. 95-100. ISSN 1648-2824

Arcimavičienė, L. 2010. Terrorism in Media Political Discourse: from metaphorical expressions to cognitive models, Verbum (1), pp. 7-15. ISSN 2029-6223

Dėstytojai