2022-06-29 09:53:12
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Visi VU TSPMI žmonės

Vilius Mickūnas

VU TSPMI Tarptautinių mainų ir programų koordinatorius

Viliau, pradedi paskutiniuosius metus politikos mokslų bakalauro programoje. Kodėl pasirinkai studijuoti institute? 

Tiesą pasakius, besirenkant studijas artimieji mane pirmąkart paragino studijuoti institute. Pirmoji reakcija nebuvo palanki – atrodė, kad politika ar politikos mokslai yra man tolima sritis. Vis dėlto, kai jau buvau išnagrinėjęs įvairių studijų programų planus ir atėjo laikas pildyti prašymą stoti, nebeturėjau jokių abejonių dėl savo pasirinkimo. Labiausiai sužavėjo šių studijų tarpdiscipliniškumas. Čia įstojus nereikia 4 metus mokytis to paties dalyko, galima susipažinti su daug skirtingų studijų krypčių – filosofija, ekonomika, viešąja politika ir pan. Tai man visuomet atrodė kaip didžiausias instituto privalumas, nes  platus studijų pasirinkimas leidžia studentui dar geriau pažinti save ir realizuoti save būtent toje srityje, kuri labiausiai domina. Studijuojant pasimatė, jog institutas tam sudaro nemažai galimybių – galima pačiam sugalvoti asmeniškai dominančias rašto darbo temas bei pasirinkti geriausiai interesus atitinkančius studijų dalykus. Beje, instituto dėstytojai yra mūsų visuomenės autoritetai, neretai matomi viešojoje erdvėje analizuojant politiką ar įvairius visuomenės procesus. Dėl šių priežasčių neabejojau, jog studijuodamas VU TSPMI įgysiu kokybišką aukštąjį išsilavinimą. 

Turi sukaupęs didelę patirtį savanoriaujant įvairiose organizacijose. Ką tau suteikė šios patirtys? 

Savanorystės nauda yra dvejopa – viena vertus, tai yra galimybė išreikšti save atliekant dominančią veiklą. Kita vertus, patirtis neišvengiamai prisideda prie mūsų augimo ir tobulėjimo. Studijos institute man padeda įgyti formalųjį išsilavinimą, tačiau būtent įsitraukimas į visuomeninę veiklą padėjo ugdyti bendrąsias kompetencijas, kurios yra būtinos bet kurioje gyvenimo srityje. Pavyzdžiui, atlikdamas savanorišką praktiką Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje galėjau ne tik prisidėti prie aktyvizmo žmogaus teisių klausimais, bet ir įgijau patirties dirbant naujame kolektyve, kuri yra neišvengiamai naudinga kiekvienam žmogui įsiliejant į darbo rinką. Savanoriškai rinkdamas duomenis Media4Change tyrimui turėjau galimybę prisidėti prie politinės komunikacijos žmogaus teisių klausimais stebėjimo, o tai taip pat leido iš arčiau pamatyti, kaip organizuojami tokio pobūdžio tyrimai. Todėl savanorystė yra labai naudinga – gali ne tik prisidėti prie įvairių visuomenės problemų sprendimo, bet ir įgyti daugiau patirties skirtingose sferose. 

Jau trejus metus esi aktyviai įsitraukęs į VU SA (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė) veiklą. Pradžioje prisijungei prie instituto padalinio, po to tapai VU SA centrinių biuro nariu. Kokią įtaką studijoms Vilniaus universitete turi VU SA? Prie kokių veiklų teko prisidėti? 

Manau, jog savanorystė ar įsitraukimas į įvairią visuomeninę veiklą yra būtina studijų dalis. Universitetas neapsiriboja studijuojama studijų programa – neatsiejama jo dalis yra studentiškos organizacijos, padedančios geriau pažinti bendruomenę ir integruotis į akademinę aplinką. Būtent todėl vos pradėjęs studijas prisijungiau prie Vilniaus universiteto Studentų atstovybės. Skirtingais veiklos metais teko prisidėti prie skirtingų veiklų – studentų atstovavimo universiteto organuose, bendruomenės renginių organizavimo bei valstybės švietimo politikos aukštojo mokslo klausimais stebėjimo. Ši patirtis man taip pat leido įgyti įvairių skirtingų įgūdžių bei praplėtė žinias švietimo klausimais. Tačiau, nepaisant įgūdžių ir žinių, svarbiausia veikimo VU Studentų atstovybėje dalis man visuomet buvo žmonės. Veikdamas šioje organizacijoje radau pačius artimiausius studijų draugus ir drauges, taip pat galėjau daug artimiau pažinti instituto ar net ir viso Vilnaus universiteto bendruomenę. Veikimą šioje organizacijoje laikyčiau pagrindine savo studijų patirties ašimi – be VU SA mano praleistas laikas universitete būtų buvęs žymiai nykesnis.  

Nuo šio rugsėjo pradėjai dirbti instituto administracijoje. Kaip atrodo Tarptautinių mainų ir programų koordinatoriaus darbas? 

Džiaugiuosi, jog gavau šią galimybę pradėti dirbti institute. Praleidus net pusantrų metų prie kompiuterio ekrano nuotoliniu būdu vykdytuose seminaruose, tai man atrodo kaip savotiškas sugrįžimas į labai artimą ir širdžiai mielą bendruomenę. Nors instituto administracijoje esu dar tik keletą savaičių, jau jaučiu, jog darbas man padeda geriau pažinti tą bendruomenės dalį, kurios įprastai bakalauro studentai gali ir nesutikti – užsienio studentus. Sutikdamas mainų studentus, atsakydamas į jų klausimus dėl studijų proceso pamatau, koks įvairus yra universitetas. Vis įsitikinu, jog Vilniaus universitetas yra atviras visiems, siekiantiems studijų bei mokslo, nepaisant jų kilmės šalies ar pilietybės. Kartu su savimi šie studentai atsiveža ir savo kultūrinę patirtį, kuri sudaro sąlygas mums visiems geriau suprasti vienas kitą bei tampa didžiuliu privalumu universiteto bendruomenei ir Lietuvos visuomenei. Būdamas Tarptautinių studijų koordinatoriumi galiu padėti užtikrinti kokybišką studijų procesą į Vilnių atvykstantiems studentams ir taip prisidėti prie tolimesnio studijų tarptautiškumo vystymo. 

Kuo Vilnius yra patrauklus Erasmus+ mobilumo ir Rytų Europos ir Rusijos studijų programų studentams ir studentėms? Kodėl jie turėtų pasirinkti studijas VU TSPMI? 

Esu girdėjęs, jog neretai vienas iš svarbiausių motyvų atvykstantiems Erasmus+ studentams yra siekis artimiau pažinti kitą šalį. Ko gero, VU TSPMI sudaro tinkamiausias sąlygas šio tikslo siekimui: instituto studijų dalykai leidžia geriau suprasti įvairių pasaulio regionų politinę, socialinę, kultūrinę specifiką. Taip pat, studentai, pasirinkę studijas VU TSPMI, gali bendrauti su didelę tarptautinių santykių ir visuomenės procesų analizavimo patirtį turinčiais dėstytojais, tad galima neabejoti, jog pasirinkti studijų dalykai bus tikrai kokybiški. Galiausiai – institutas yra įsikūręs pačiame Vilniaus centre, netoli miesto rotušės. Tai istoriškai ir kultūriškai ypatinga miesto vieta, kurioje studijuoti yra didžiulė privilegija. 

Prasidėjo nauji mokslo metai. Į VU TSPMI auditorijas ateina nauji studentai bei po ilgo laiko iš nuotolinio mokslo grįžta įvairių kursų ir programų studentai ir studentės. Ko norėtum palinkėti instituto studentams(ėms)? 

Jau ankstesniame klausime užsiminiau, jog universitetą matau kaip platesnę erdvę, suteikiančią ne tik tam tikros studijų krypties aukštąjį išsilavinimą, bet ir daug įvairių galimybių. Todėl norėčiau palinkėti instituto studentams(ėms) būti savarankiškiems(oms), iniciatyviems(ioms) ir stengtis pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis: aktyviai dalyvauti studijų užsiėmimuose, instituto organizuojamuose renginiuose, diskusijose, prisijungti prie studentiškų organizacijų (jų tikrai yra daug ir labai įvairių), išvykti į užsienį dalinėms studijoms, dalyvauti kultūros, sporto kolektyvų veiklose ir pan. Net neabejoju, jog tai leis daug artimiau pažinti universitetą, pabendrauti su šviesiausiais protais mūsų visuomenėje, susirasti artimiausių draugų ir pasijusti vienos didelės bendruomenės dalimi. O tuomet ir tobulėjimas bei žinių siekimas taps net dar malonesnis.