Lietuvosfinansai.lt platformos pristatymas

Lietuvosfinansai.lt platformos pristatymas

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija kartu su VU TSPMI kviečia į išskirtinės svetainės apie valstybės finansus pristatymą.

Atlieki mokslinį tyrimą? Rašai baigiamąjį bakalauro ar magistro darbą? Lietuvosfinansai.lt pateikti visi šalies viešųjų finansų duomenys, kuriuos gali patogiai naudoti, filtruoti ir analizuoti įvairiausiais pjūviais ir lygmenimis. Rugsėjo 29 d. 11:30 val. 304 auditorijoje šią svetainę pristatys Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus vedėja Brigita Šidlauskaitė- Riazanova.

Susitikimas skirtas tiek dėstytojams, tiek studentams. Jo metu Finansų ministerijos ekspertė pristatys svetainės turinį, paaiškins, kaip ieškoti dominančios informacijos ir ją interpretuoti. Pristatymo trukmė ~ 30 min. Po to bus skirta laiko atsakyti į susijusius klausimus bei kartu panagrinėti konkrečius atvejus.
www.lietuvosfinansai.lt galima rasti unikalius duomenis visuomenei aktualių klausimų tyrimams:

  • Kiek mokesčių ir kitų pajamų surenkama į šalies biudžetą ir kaip šios lėšos išleidžiamos?
  • Kiek vertas viešojo sektoriaus subjektų turtas bei kokie yra jų įsipareigojimai?
  • Kaip savivaldybės naudoja gautas pajamas ir kaip tai atsispindi savivaldybių gyvenimo kokybės rodikliuose?
  • Kiek valstybės biudžetinės įstaigos išleidžia už įsigytas prekes ar gautas paslaugas bei kam už jas sumoka?

Iki šiol Lietuvoje nebuvo sistemos, kurioje visų šalies viešojo sektoriaus subjektų finansiniai duomenys būtų pateikiami vienoje vietoje patogiai, atvirai ir suprantamai. Maža to – su galimybe nagrinėti juos įvairiausiais pjūviais ir lygmenimis. Be to, suteikiama ir galimybė atsisiųsti duomenų rinkinius, savarankiškai juos analizuoti interaktyviomis analizės priemonėmis.

Lietuvosfinansai.lt projektas unikalus tuo, kad vienoje sistemoje pateikiami visos šalies viešųjų finansų struktūrizuoti duomenys, surinkti iš skirtingų duomenų šaltinių. Atvėrusi tokios plačios apimties svetainę Lietuva tapo viena iš daugiausiai finansinių duomenų atvėrusių šalių.

Papildoma informacija:

Lietuvosfinansai.lt pateikiami valstybės, savivaldybių, Sodros, Privalomojo sveikatos draudimo fondų finansinius duomenis nuo 2015 m. Čia galima rasti ir išvestinius duomenis, leidžiančius susipažinti su tam tikrais viešojo sektoriaus subjektų veiklos efektyvumo rodikliais. Svetainėje taip pat pateikiami detalūs valstybės biudžeto mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams, projektų vykdytojams bei kitiems subjektams.

Viena naujausių svetainės skilčių – Savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas, kuriuo naudojantis galima pamatyti bendrą bei atskirų sričių ir rodiklių kiekvienos savivaldybės įvertinimą, palyginti ją su kitomis savivaldybėmis bei pamatyti pokyčius 2013-2020 m.

Siekiant plėsti aukštojo mokslo ir valstybinių institucijų partnerystę, didinti studentų įsitraukimą valstybės finansų klausimais bei visuomenės švietimą, Finansų ministerija inicijavo bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus universitetu pasirašymą. Finansų ministerija kartu su aukštąja mokykla įgyvendins įvairius projektus ir iniciatyvas, susijusias su finansų valdymu ir duomenų atvėrimu. Ministerijos ekspertai prisidės prie aukštosios mokyklos vykdomų tyrimų ar mokslinių darbų viešųjų finansų temomis rengimo bei jų rezultatų viešinimo, konsultuos studentus, rašančius baigiamuosius darbus, o aukštosios mokyklos mokslininkai pagal poreikį bus kviečiami dalyvauti sprendžiant aktualias Finansų ministerijai problemas, skatins didesnį studentų įsitraukimą viešųjų finansų klausimais bei kt.