2022-06-27 02:38:42
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Politikos mokslų bakalauro studijų programa

Pirmieji metai

Pirmieji metai skiriami teoriniams, srautiniams kursams – studentai įgis žinių apie politikos mokslus, politinę filosofiją, Europos integracijos istoriją bei pradės gilintis į socialinių mokslų metodus

1 semestras
Politikos mokslų pagrindai (64 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Šio kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie pagrindines politikos mokslų sąvokas bei teorijas, ir pradėti vystyti jų gebėjimus, reikalingus politinių fenomenų analizei. Taip pat, kurse ypatingas dėmesys bus skiriamas Lietuvos politinei sistemai, atsispiriant nuo jos, kaip nuo pavyzdžio sąvokų ir teorijų taikymui.

Klasikinės politinės teorijos (64 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
5 ECTS

Kurso tikslas – supažindinti juos su labiausiai Vakarų kultūrą įtakojusiais filosofais bei Vakarų filosofine mintimi, jos svarbiausiomis teorijomis bei sąvokomis.

Ekonomika
10 ECTS

Kurso tikslas – padėti studentams suprasti rinkos veikimą bei supažindinti su pagrindinėmis teorijomis bei sąvokomis naudojamomis ekonomikoje. Kursas įvadinis, nes norintys toliau gilintis į politinę ekonomiją galės pasirinkti vieną iš trijų modulių.

Anglų kalba
5 ECTS

Kurso tikslas – supažindinti studentus su politikos mokslų studijose reikalingomis anglų kalbos sąvokomis.

2 semestras
Šiuolaikinės politinės teorijos (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie svarbiausius modernius politinius filosofus (nuo XVIII a. vidurio), jų nagrinėtas filosofines problemas ir naudotas sąvokas, bei jų svarbą šiuolaikinei politikai.

Socialinių mokslų tyrimų metodai I (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Šio kurso tikslas – supažindinti studentus su kiekybiniais tyrimo metodais bei socialinių mokslų tyrimų dizainais.

Europos integracija (32 val. paskaitų)
5 ECTS

Šio kurso tikslas – suteikti studentams bazinių žinių, reikalingų ES kilmės, struktūros bei institucijų ir jų politikų analizei.

Anglų kalba
5 ECTS

Antrieji metai

Gilinamasi į specifinius su politikos mokslais susijusius dalykus. Vis dar daugiau dėmesio skiriama pagrindams (teisės, tarptautinių santykių teorijų, supažindinimui su Lietuvos politine mintimi, lyginamąja politika). Ketvirtajame semestre studentai pirmą kartą renkasi vieną pasirenkamąjį arba bendrųjų universitetinių studijų dalyką.

3 semestras
Teisės pagrindai (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
7,5 ECTS

Šio kurso tikslas – supažindinti studentus su pagrindinėmis teisės sąvokomis bei Lietuvos konstitucine teise, jos ypatumais bei ją apibrėžiančiais teisės aktais.

Tarptautinių santykių teorijos (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Šio kurso tikslas – suteikti studentams giluminių žinių apie tarptautinių santykių sąvokas ir teorijas bei suteikti jiems gebėjimų šias žinias taikyti praktikoje.

Socialinių mokslų tyrimų metodai II (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
7,5 ECTS

Šio kurso tikslas yra suteikti studentams žinių apie pagrindines socialinių mokslų filosofijos teorijas bei svarbiausius autorius bei padėti jiems suvokti mokslinio tyrimo principus, kokybinių metodų naudojimą.

Lietuvos politinės minties istorija (16 val. paskaitų + 32 val. seminarų) – 5 ECTS
5 ECTS

Šio kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie Lietuvos politinės mintį, jos raidą bei svarbiausius autorius. Taip pat kursu siekiama išugdyti gebėjimus savarankiškam darbui su klasikiniais istoriniais-politiniais tekstais.

4 semestras
Lyginamoji politika (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Šio kurso tikslas – supažindinti studentus su lyginamosios politikos sąvokomis, tyrimų kryptimis bei kokybinių tyrimų metodologija (kokybinio lyginimo strategijas, kolektyvinio veiksmo teoriją bei skirtingus institucionalizmo požiūrius).

Viešosios politikos analizė (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Šio kurso tikslas – supažindinti studentus su viešojo administravimo praktikomis bei teorijomis bei suteikti giluminių žinių apie viešosios politikos formavimo procesą ir metodologines bei teorines prieigas, naudojamas jai tirti.

Saugumo studijų įvadas (32 val. paskaitų)
5 ECTS

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie pagrindines saugumo studijų teorijas bei ugdyti gebėjimus palyginti skirtingų šalių nacionalines saugumo strategijas.

Pasirenkamasis
5 ECTS

Tretieji - modulių metai

Studentai turės pasirinkti vieną iš trijų modulių, pagal savo interesus. Kiekvieno modulio tikslas – išugdyti specialistus, gerai išmanančius pasirinktą tematiką ir suprantančius ją platesniame politikos mokslų kontekste. Šeštasis semestras skiriamas pasirenkamiesiems bei vienam moduliniam dalykams. Moduliai yra šie: Globali politika – akcentuojamos žinios, susijusios su tarptautiniais santykiais bei užsienio politika. Politika ir visuomenė - analizuojamas politikos ir visuomenės santykis šiuolaikiniame pasaulyje iš trijų skirtingų perspektyvų: institucinės, sociologinės komunikacinės ir istorinės antropologinės. Politika ir ekonomika – pagrindinis dėmesys teikiamas politinei ekonomijai bei ekonominės politikos analizei.

5 semestras (Globali politika)
Tarptautinių santykių istorija (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas – suteikti žinių apie tarptautinių santykių raidą, pagrindinius jos etapus.

Tarptautinė politika (su užsienio politikos analizės elementais) (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas - suteikti studentams bazinių žinių apie užsienio politikos analizės teorijas ir metodus bei užsienio politikos studijų raidą

BUS
5 ECTS

Pasirenkamasis
5 ECTS

5 semestras (Politika ir visuomenė)
Šiuolaikinės demokratijos problemos (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Šio kurso tikslas - supažindinti studentus su šiuolaikinės demokratijos problemomis pasaulyje, jų priežastimis bei sprendimo būdais.

Medijų politika (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas - supažindinti studentus su šiuolaikinės įterpintos (medijuotos) politikos bruožais.

BUS
5 ECTS

Pasirenkamasis
5 ECTS

5 semestras (Politika ir ekonomika)
Tarptautinė ekonomika (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių bei įgūdžių, reikalingų tarptautinės ekonomikos analizei. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas prekybai, kapitalo srautams bei valstybių monetarinei politikai.

Viešoji ekonomika (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas – supažindinti studentus su valstybės dalyvavimo rinkoje priežastimis, pagrindiniais mechanizmais ir jų pasekmėmis. Taip pat suteikti žinių ir įgūdžių vertinant politikas, susijusias su nelygybės mažinimu, efektyvumo didinimu ir t.t.

BUS
5 ECTS

Pasirenkamasis
5 ECTS

6 semestras (Globali politika)
Tarptautinė viešoji teisė (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas – supažindinti studentus su pagrindinėmis tarptautinės viešosios teisės sąvokomis, akcentuojant diplomatiją bei tarptautinius santykius reguliuojančias sutartis.

Pasirenkamasis
5 ECTS

Pasirenkamasis
5 ECTS

BUS
5 ECTS

BUS
5 ECTS

6 semestras (Politika ir visuomenė)
Sovietinių ir posovietinių visuomenių antropologija (32 val. paskaitų ir 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas - padėti studentams suprasti posovietinių visuomenių specifiką, analizuojant ir įtraukiant studentus į kokybinius sovietmečio ir posovietinės visuomenės tyrimus.

Pasirenkamasis
5 ECTS

Pasirenkamasis
5 ECTS

BUS
5 ECTS

BUS
5 ECTS

6 semestras (Politika ir ekonomika)
Politinė ekonomija (32 val. paskaitų + 32 val. seminarų)
10 ECTS

Kurso tikslas – politinės ekonomijos idėjų ir jų istorijos pristatymas, skirtingų metodų taikymo ekonomikos ir politikos ryšių analizės nagrinėjimui aptarimas, konkrečių politinės ekonomijos klausimų analizė, taikant skirtingas prieiga

Pasirenkamasis
5 ECTS

Pasirenkamasis
5 ECTS

BUS
5 ECTS

BUS
5 ECTS

Ketvirtieji metai

Skiriami praktikai bei bakalauro darbo rengimui.

7 semestras
Praktika
20 ECTS

Bakalauro darbo seminaras I
5 ECTS

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

8 semestras
Bakalauro darbo seminaras II
5 ECTS

Bakalauro darbo rengimas
25 ECTS