2022-06-26 11:22:06
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Sveikiname Jogilę Ulinskaitę apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Jogilę Ulinskaitę apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Jogilę Ulinskaitę 2018 m. liepos 2 dieną Institute apsigynus daktaro disertaciją tema „Lietuvos populistinių partijų atstovavimo samprata ir jos santykis su atstovaujamąja demokratija“.  (vadovė prof. dr. Ainė Ramonaitė) Didžiuojamės ir linkime sėkmės ateityje!

Dr. J. Ulinskaitės disertacijos tikslas buvo ištirti Lietuvos populistinių partijų atstovavimo sampratą ir jos santykį su atstovaujamąja (partine) demokratija.

Atstovaujamajai demokratijai ir konkrečiai partinei demokratijai susiduriant su krize, auga populistinių politinių veikėjų skaičius ir jų įtaka. Jeigu suprantame populizmą kaip siūlantį vieningos visuomenės ir vieningo politinio elito vizijas, jis kaip siauroji ideologija kertasi su partinės demokratijos atstovavimo principais. Populizmą teoriškai konceptualizuojančių mokslininkų diskusijos dėl populizmo ir atstovaujamosios demokratijos santykio pagrindą sudaro atstovaujamosios demokratijos apibrėžimas. Disertacija tiria Lietuvos populistinių partijų atstovavimo sampratą ir jos santykį su atstovaujamąja (partine) demokratija. Empirinė populizmo atstovavimo sampratos analizė rodo, kad visuomenės grupių ir nuomonių skirtingumas yra laikomas kliūtimi sėkmingam atstovavimui. Tinkamas atstovavimas turi ne atsižvelgti į visuomenės grupių skirtingumą, bet jas telkti ir vienyti bendram tikslui – žmonių gerovei ir gero valdymo įgyvendinimui. Atstovavimas yra reikalingas skirtingas visuomenes grupes susieti tarpusavyje ir sukurti jų bendrumą su atstovais. Per komunikaciją kuriamas atstovaujamųjų ir atstovų bendrumas leidžia atsisakyti ne tik partijų kaip tarpininko, bet ir atstovavimo apskritai.

Disertacija rengta 2012–2017 metais Vilniaus universitete.