2022-06-27 03:10:20
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Kvietimas teikti paraiškas konferencijai „Mažosios valstybės ir nauja saugumo terpė“ Islandijos universitete

Kvietimas teikti paraiškas konferencijai „Mažosios valstybės ir nauja saugumo terpė“ Islandijos universitete

Tarptautinėje konferencijoje „Mažosios valstybės ir nauja saugumo terpė“ daugiausiai dėmesio bus skiriama saugumo ir gynybos politikoms bei saugumo iššūkius, kylančius mažosioms NATO valstybėms narėms, NATO partnerėms Rytų Europoje, Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje bei Okeanijoje.

Maždaug trečdalis NATO valstybių narių bei aljanso partnerių yra mažosios valstybės. SSANSE projektas yra iniciatyva, kuri siekia diskutuoti apie NATO mažųjų valstybių narių ir partnerių gynybos ir užsienio politikas, vystomas naujoje saugumo terpėje, taip pat nagrinėjama, kaip NATO gali vystyti partnerystę su šiomis šalimis.

  • Kviečiame teikti paraiškas įvairiomis temomis, aprėpiančiomis NATO mažųjų valstybių narių ir partnerių saugumo ir gynybos politikas.
  • Kvietime akademikai turėtų nurodytą trumpą 200-250 žodžių paraišką konferencijai bei trumpą savo biografiją – 150-200 žodžių.
  • Likus dviem savaitėms iki konferencijos dalyviams reikės pateikti 1500 žodžių politikos santrauką (angl. policy brief), kuriame aptariami pirminiai tyrimo rezultatai. Šios santraukos apibrėš konferencijos diskusijos lauką ir bus viešinamos projekto tinklalapyje.
  • Dalyviai turės galimybę savo tyrimo rezultatus publikuoti projekto leidinyje.

Po konferencijos bus parengta ataskaita, kuri bus išsiųsta konferencijos dalyviams bei paviešinta visuomenei. Konferencija bus transliuojama projekto tinklalapyje.

Projekto dalyviai ir auditorija – akademikai, politikos formuotojai, diplomatai, politikai, žurnalistai ir studentai, kurie dalyvaus ir Mažųjų valstybių vasaros mokykloje, Mažųjų valstybių studijų centre, Reikjevike.

Projektas finansuojamas NATO mokslinės taikos programos. Projekto komandą sudaro jos vadovai Dr. Baldur Thorhallsson (NATO šalių projektų direktorius), Dr. Anne-Marie Brady,

Islandijos universitetas (Šalis partnerė, projektų direktorė), Dr. Alan Tidwell. Kenterberio universitetas (projekto partneriai), Džordžtauno universitetas ir Margarita Šešelgytė, Vilniaus universitetas (projekto partneriai).

Užklausos apie konferenciją bei paraiškos dalyvauti turi būti siunčiamos Islandijos universtiteto Tarptautinių santykių instituto Mažųjų valstybių studijų centro projektų vadovei Margrét Cela el. paštu mcela@hi.is iki 2018 m. vasaio 15 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia.