2022-05-24 19:15:54
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-24 19:15:54
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-24 19:15:54
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Kviečiame atlikti podoktorantūros stažuotę VU TSPMI!

Kviečiame atlikti podoktorantūros stažuotę VU TSPMI!

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas skelbia konkursą podoktorantūros stažuotojo pozicijai projekte „Lydersytės raiška įgyvendinant viešosios politikos reformas.“

Apie projektą

Kaip rodo lyderystės tyrimai JAV ir kitose daugiausia įdirbio šioje srityje turinčiose šalyse, lyderystė kaip sistemos dalyvius įtraukianti veikla, kuriai svarbiausia yra bendro tikslo formulavimas, reikiamų pokyčių tipų nustatymas, sistemos dalyvių vertybinių skirtumų diagnozė ir gebėjimai telkti juos sutarimui kaip siekti bendro tikslo, išlieka reta ir rizikinga veikla, ypač politikoje. Paskatos įtikti rinkėjams paprastai yra svarbesnės už visuomenės grupių, turinčių skirtingas vertybes ir nuostatas apie reikalingus pokyčius įtraukimą ir sutarimo telkimą. Pastaraisiais metais sustiprėjusi visuomenių poliarizacija Vakaruose bei sustiprėjusios diskusijos apie valdančiojo elito atotrūkį nuo likusios visuomenės rodo lyderystės kaip telkiančios veiklos trūkumą.

Lyderystės raiškos tyrimų poreikį ir aktualumą lemia tai, jog pasaulyje vykstantys pokyčiai reiškia nuolatinį poreikį ieškoti būdų kaip išlikti ir klestėti nuolatinio neapibrėžtumo sąlygomis. Į šį poreikį reaguoja ir akademiniai viešosios politikos pokyčių tyrimai, kurie, modeliuodami reformų eigą ir (ne)sėkmės sąlygas, pabrėžia būtinybę permąstyti struktūrinių ir veiksmo (angl. agency) veiksnių sąveiką ir įtraukti naujus kintamuosius. Tačiau įtraukiant lyderystės kintamąjį jis pats lieka išsamiau nenagrinėjamas ir neaiškinamas, todėl trūksta sistemingų ir patikimų žinių apie lyderystės raišką ir jos prielaidas.

Privalomi reikalavimai kandidatui

 • Daktaro laipsnis (ar magistro laipsnis) politikos mokslų, ekonomikos, viešosios politikos, verslo vadybos ar susijusiose kryptyse.
 • Gilus viešosios politikos, viešojo administravimo ir lyderystės viešajame sektoriuje supratimas.
 • Puikūs analitiniai įgūdžiai.
 • Standartinių socialinių mokslų tyrimo metodų išmanymas ir taikymo patirtis.
 • Geri akademinio rašymo įgūdžiai.
 • Lietuvių kalbos žinios.

Privalumais laikoma

 • Puikus anglų kalbos išmanymas.
 • Dalyvavimo tarptautiniuose tyrimų projektuose patirtis.
 • Straipsniai tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose.

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) kviečia tyrėjus teikti paraiškas podoktorantūros stažuotojų atrankos konkursui psichologijos, politikos mokslų, vadybos, biologijos, biochemijos ir informatikos mokslo kryptyse. Podoktorantūros stažuotės trukmė – iki dvejų metų.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 17 d. 23:59 val.

Galimi pareiškėjai – tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį, suteiktą užsienio arba kitos (ne Universiteto) Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kuriam nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (laikotarpis, kurio metu asmeniui buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, į šį 5 metų laikotarpį neįtraukiamas).

Tyrėjai turi užpildyti Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuotės paraišką (Aprašo 2 priedas).

Paraišką sudaro:

 1. Laisvos formos gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (CV), nurodant 1–3 mokslininkus bei jų kontaktus, kurie galėtų rekomenduoti stažuotoją.
 2. Mokslinių publikacijų sąrašas ir (ar) patentų sąrašas (išvardykite iki 10 svarbiausių publikacijų).
 3. Daktaro diplomo kopija (pateikiama po disertacijos gynimo).

Paraiška kartu su nurodytais dokumentais (stažuotojo pasirašytais) turi būti pateikta elektroniniu paštu postdoc@cr.vu.lt

Tyrėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką.

Daugiau informacijos rasite čia.