2022-06-28 10:03:07
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

2022-06-28 10:03:07
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Konkursas VŠĮ Rytų Europos Studijų centras direktoriaus (-ės) pareigoms

Konkursas VŠĮ Rytų Europos Studijų centras direktoriaus (-ės) pareigoms

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Rytų Europos studijų centro, į. k. 300590785, D. Poškos g. 59, Vilnius (toliau – Centras) direktoriaus (-ės) pareigoms penkerių metų kadencijai.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų, teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų veiklos planavimą, administravimą, finansavimą ir darbo santykių organizavimą;
 4. turėti ne mažesnę nei trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 5. turėti ne mažesnę nei dvejų metų patirtį tarptautinių projektų rengimo ir administravimo srityse;
 6. turėti mokslinio analitinio darbo patirties, kuri būtų pagrįsta mokslinėmis analitinėmis publikacijomis, tyrimais ir ekspertine-konsultacine veikla;
 7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ar šių dokumentų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. savo, kaip Centro direktoriaus (-ės), veiklos programą.

Bazinis mėnesinis bruto darbo užmokestis –  2 350 eurų (gali būti nustatytas priedas iki 50 procentų bazinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, t. y. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir Centro direktoriaus (-ės) veiklos programos pristatymas.

Pretendentai gali pateikti dokumentus Konkurso komisijai tiesiogiai Centro buveinės adresu
D. Poškos g. 59, Vilnius, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu dokumentai@eesc.lt.

Papildoma informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8686 93581.