Uždaryti
2021-10-23 01:01:10
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

Post Scriptum

Post Scriptum – nuo 2002 metų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentų korporacijos RePublica leidžiamas laikraštis, kuriame mėginama giliau pažvelgti į aktualius visuomeninius reiškinius, siekiama analitiškai vertinti įvairius socialinius procesus.

Laikraščio vizija – intelektualus, gyvas, ambicingas, bendruomenę telkiantis, savitą požiūrį reiškiantis leidinys, ieškantis sąlyčio taškų tarp skirtingų akademinių disciplinų formuojamo požiūrio į pamatines valstybės, pilietinės visuomenės, religijos, meno sąveikos problemas, pateikiantis įvairius svarbiausių politinio pasaulio įvykių vertinimus bei netikėtas jų interpretacijas.

Post Scriptum savo straipsnius publikuoja ne tik VU TSPMI studentai, kuriems tai yra vertinga savirealizacijos galimybė, bet ir Instituto dėstytojai, intelektualai, garsūs Lietuvos meno ir mokslo veikėjai.

Post Scriptum yra nekomercinis, nepriklausomas, nemokamai platinamas leidinys, leidžiamas dukart per metus. Jau pasirodė 24 šio leidinio numeriai, kuriuose nagrinėtos skirtingos temos: „LR Seimas“, „NATO“; „Europos Sąjunga“; „Politika ir kultūra“; „10 metų Europoje“; „Studentų korporacijos“; „Karas“; „Ideologijos“; „Politika ir gamta“; „Civilizacijos“; „Universitetas“; „Sportas“; „Medijos“; „Mažumos ir subkultūros“;  „Miestas“; „Mokslas“; „Atgimimas“; „Sienos“; „Kalba ir politika“; „TSPMI – 20 m.“; „Politika ir ištekliai“; „Politika ir religija“; „Maištas“; „Asmenybės“.

Šiuo metu rengiamo numerio tema – „Vizijos Lietuvai“. Laikraščio redaktorė – Emilija Musteikytė.

Daugiau informacijos: Post Scriptum tinklalapyje ir socialinio tinklo „Facebook“ profilyje.