Uždaryti

Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo

Tai geru stiliumi parašyta ir aktuali knyga, išsamiai analizuojanti, kaip vystėsi Lietuvos karinė mintis ir tapatybė atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Joje įvertinama Lietuvos kariškių ir civilių santykių raida ir aptariamos esminės Lietuvos krašto apsaugos politikos problemos. Autorius yra VU TSPMI docentas, knygą parašęs atlikdamas podoktorantūros studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, stažuodamasis Oksfordo universitete, bendraudamas su žymiais Lietuvos ir tarptautiniais gynybos ekspertais.

Elektroninė prieiga