Uždaryti
2021-02-24 20:28:04
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas vasario ir kovo mėnesiais vyks virtualiai. Artėjančio semestro tvakaraščius galite rasti čia!

2021-02-24 20:28:04
2021-02-04 00:00:00

VU TSPMI biblioteka jau dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 17 val. Aptarnavimas vyksta nekontaktiniu būdu. Pasiskolintas  knygas studentai gali pasiimti bibliotekos fojė, grąžinti taip pat bibliotekos fojė.

Baltic Journal of Political Science

Apie žurnalą

„Baltic Journal of Political Science“ yra recenzuojamas mokslinis žurnalas, kurį leidžia Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Vilniaus universitete (VU TSPMI). Geografiškai žurnalas susitelkia į Baltijos jūros regioną (o ypatingai – Baltijos valstybes) ir suteikia platformą teorinių ir empirinių tyrimų publikavimui. Taip pat žurnale galima rasti tyrėjų, akademikų, profesionalų ir studentų recenzijas įvairiems leidiniams, kurie aprėpia politinės teorijos, lyginamosios politikos, tarptautinių santykių ir viešosios politikos laukus. Žurnalas stengiasi išlaikyti plataus profilio mokslinių publikacijų spektrą, kuris teiktų griežtas analitines įžvalgas šiuolaikinės politikos fenomenams regione suprasti, o taip pat siekia būti nuolat leidžiamu aukštos kokybės akademiniu periodiniu žurnalu. „Baltic Journal of Political Science“ auditorija yra tiek akademinė bendruomenė, tiek politikos profesionalai. Žurnale taip pat pasirodo knygų, svarbių Šiaurės regionui plačiąja prasme, apžvalgos bei recenzijos. Mokslinių straipsnių pasiūlymai yra vertinami dviejų anoniminių recenzentų, kurie yra parenkami iš tos srities patyrusių mokslininkų.

Autoriams

Recenzavimo procesui pateikiami darbai turi būti 6000-8000 žodžių ilgio. Kiekvienas straipsnis turi būti pateiktas kartu su 100-150 žodžių santrauka. Autoriai taip pat prašomi pateikti informaciją apie save: vardą; pavardę; akademinį laipsnį; poziciją; institucijos, kuriai priklauso, pavadinimą; adresą bei elektroninio pašto adresą. Visi straipsniai turi būti parašyti 12 p. „Calibri“ šriftu, su 1.5 tarpais tarp eilučių. Žurnalas naudoja Harvardo stiliaus citavimo taisykles.* Išnašos arba citatos turi būti pažymimos tekste. Abėcėlinis literatūros sąrašas turi būti pateikiamas straipsnio pabaigoje. Konkretūs cituojami puslapiai turi būti pateikiami, kai jų reikia. Pavyzdžiui, Smith (2011: 61–64), Smith and Jones (2010: 27–35; 2009: 56–87), Smith et al. (2001: 100). Straipsnio įvadas ir išvados neturi būti sunumeruotos, o skyriai turi būti numeruojami arabiškais skaičiais. Jeigu reikia, skyriai gali turėti poskyrius, pavyzdžiui, 1.1., 1.2. Reikiamos lentelės, diagramos ir kita vaizdinė medžiaga gali būti tekste. Jie turi būti pažymimi skaičiais pradedant nuo straipsnio pradžios. Vaizdinės medžiagos pavadinimai turi būti įterpti virš norimo įvardyti vaizdinės medžiagos objekto.

Straipsnių teikimas

Straipsniai yra siunčiamaivyriausiajam „Baltic Journal of Political Science“ redaktoriui Liutaurui Gudžinskui: liutauras.gudzinskas@tspmi.vu.lt;

 

*Harvardo citavimo taisyklių pavyzdžiui galite pasižiūrėti čia.