Uždaryti
2021-08-04 19:54:33
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Raimundas Lopata. Mes – JAV draugai, ne vasalai

Pedagogas Kęstutis Girnius savo vakarykščiu komentaru „Vasalų mentalitetas – keliaklupsčiavimas JAV“, skirtu 2017 m. gruodžio 21 d. balsavimui Jungtinių Tautų (Suvienytų Nacijų) Asamblėjoje dėl JAV iniciatyvos Jeruzalės klausimu, nusprendė pasmerkti, jo žodžiais tariant, keliaklupsčiavimą ir vasališką JAV draugų poziciją.

Jis taip reagavo į Lietuvos – JAV asociacijos inicijuotą, Lietuvos visuomenės veikėjų, intelektualų, politikų, žurnalistų, verslininkų, pedagogų pasirašytą pareiškimą, kuriuo buvo išreikštas nesutikimas su oficialiu Lietuvos balsavimu JT Asamblėjoje. K. Girnius apsiskelbė, esą tokia jo pozicija atstovauja sąžinei ir sveikam protui.

Yra ir kita nuomonė. Kalbant apie valstybės interesus, principus, sąžinę ir sveiko proto logiką. Čia vietoj rusiško „vasališko keliaklupsčiavimo“ naudojamas kitas terminas – solidarumas.

Būdami Europos Sąjungos nariais, dažnai pritariame ES pozicijoms, nors ne visada mūsų interesai sutampa su, pavyzdžiui, Vokietijos ar Prancūzijos interesais. Dar daugiau. Esu įsitikinęs, kad ES užsienio politika tiek Rusijos, tiek Irano, tiek Sirijos, tiek Izraelio atvejais yra neryžtinga ir net dviprasmiška. Bet mes neturime balsuoti prieš, nes neturime jėgos ją pakeisti.

Jei esame transatlantinio solidarumo erdvės nariais, jei JAV prašo Jungtinių Tautų Asamblėjoje nebalsuoti prieš ir niekada nebalsavome prieš, tai kodėl čia staiga prireikė pakeisti poziciją? Kas čia tokio įvyko? Gal JAV dėl mūsų „ryžto“ pakeitė poziciją ir nebeperkels savo ambasados į Jeruzalę? Parodėme savo sąžinę? Pademonstravome sveiką protą?

K. Girnius sako, kad „nėra rimtos priežasties tenkinti šio kaprizingo JAV prezidento įgeidžių“. Atkreipiu K. Girniaus dėmesį į faktą, kad JAV nėra vien JAV prezidentas. Atkreipiu K. Girniaus dėmesį ir į tą faktą, kad šiuo Jeruzalės klausimu JAV Senatas ir Atstovų rūmai turi dar griežtesnę poziciją.

Remtis K. Girniaus logika, sutapatinti JAV su Donaldu Johnu Trumpu, neaišku dėl ko kovoti prieš jį – nebūti „vasalu“ – yra labai pavojinga Lietuvos užsienio ir saugumo politikos interesams.

Jei Lietuva iki šiol laikėsi labai išplaukusios ES politikos Jeruzalės klausimu, beje, ne visai nekaltos, o nusinešusios tūkstančius gyvybių, bet nebuvo įtikintos JAV, kad naujoji politika nepareikalaus daug daugiau aukų, derėjo balsavime susilaikyti, nebalsuoti prieš JAV. Tokią mūsų poziciją – balsuoti Jungtinėse Tautose prieš JAV – ovacijomis sutiko Rusija.

Maskva labai džiaugėsi, kad mes nebe JAV vasalai. Dalis Lietuvos piliečių nuliūdo, kad mes nebepasirodėme kaip JAV draugai.

 

Perspausdinta iš DELFI.lt

Šiame komentare pateikiama autoriaus nuomonė, VU TSPMI už jo turinį neatsako.