Uždaryti
2021-10-22 09:55:05
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

A.Jokubaitis: remiantis Platonu, šiandien iš valstybės reikėtų išvaryti visus žurnalistus

Mūsų politika neatsitiktinai darosi vis kvailesnė, tai scientizmo įsitvirtinimo padarinys, teigė politologas, filosofas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Alvydas Jokubaitis per savo knygos „Politinis idiotas. Apie neišvengiamą politikos kvailybę“ pristatymą Knygų mugėje.

„Įsivaizduokite, kad kažkokia visagalė būtybė parašė tobulą knygą apie politiką. Joje surašyti visi faktai. Užrašyti visi kūnų judesiai, širdies plakimai, mintys ir įsivaizdavimai. Toks tobulas mokslinis visų pasaulio faktų aprašymas būtų pagiriamasis žodis kvailystei. Kaip, tarkime, šioje knygoje atrodytų Adolfas Hitleris, Josifas Stalinas ar Mao Dzedungas?“, – susirinkusiuosius mąstyti provokavo A. Jokubaitis.

Filsofas konstatavo, kad jie būtų aprašyti kaip faktų rinkinys.

„Tobuloje mokslo knygoje jau negalima vertinti, nes vertinimas reikalauja išeiti už pasaulio, tarytum jie galėjo būti kitokie. Mokslininkų parašyta tobula pasaulio knyga negali turėti vertinimų, nes būtų netobula“, – teigė A. Jokubaitis.

Filosofas atkreipė dėmesį, kad Friedrichas Nietzsche savo knygoje „Žmogiška pernelyg žmogiška“ sako, kad žmogui reikia dviejų smegenų kamerų – viena skirta mokslui, o kita nemokslui.

„Tobula knyga apie politiką sunaikintų nemokslui skirtą kamerą. Neliktų moralės, religijos ir filosofijos. Tai galima vadinti politinio idiotizmo pradžia“, – teigė A. Jokubaitis.

Jo vertinimu, iš mokslo atsirado dabartinė fake news (melagingų žinių) ir post truth society (visuomenė po tiesos).

„Mūsų politika neatsitiktinai darosi vis kvailesnė. Tai scientizmo įsitvirtinimo padarinys. Auguste Comte mokslą siekė paversti religija. Jis sugalvojo devynis sakramentus, rado mokslo šventuosius, įsteigė mokslo popiežiaus pareigybę, numatė mokslo kunigų tvarką, sudarė mokslo religinį kalendorių. Comte suprato, kad jeigu iš mokslo nepadarysime religijos – gyvensime post truth society. Jis buvo teisus“, – teigė A. Jokubaitis.

Atkreipė dėmesį į „Cambridge analytica“ pavyzdį

Pasak profesoriaus, Kantas įtikinamai įrodė, kad mokslinis mąstymas netinka moralei.

„Mokslinio mąstymo skverbimasis į jam nepriklausančias sritis kuria ne protingumą, bet iracionalumą, kurį dar kitaip galima pavadinti kvailumu, nesąmonėmis ir idiotizmu. Mokslas yra didelis laimėjimas, tačiau įžengęs į jam nepriklausančias teritorijas kuria absurdus“, – kalbėjo A. Jokubaitis.

Filosofo vertinimu, tiek sovietinėje, tiek posovietinėje Lietuvoje vienu atžvilgiu niekas nepasikeitė – viską norima sumokslinti.

„Mokslinį komunizmą“ pakeitė „mokslinis liberalizmas“ ir „mokslinė demokratija“. Vis mažiau vietos lieka tikrai žmogiškam piliečių kalbėjimui apie žmogų“, – teigė A. Jokubaitis.

Pasak jo, taip atsitinka dėl įspūdingų gamtos mokslų laimėjimų.

„Vykdoma kolonijinė gamtos mokslų politika. Anglosaksai turi science ir humanities perskyrą, vokiečiai kalba apie Geisteswissenschaften (dvasios mokslus), o lietuviai kvailai išverčia – humanitariai mokslai. Fizikai tikrovę pakeičia skaičiais. Jų mąstymo būdą pritaikius politikai susiduriame ne su žmonėmis, bet su skaičiais, matavimais, skaičiavimais, – pastebėjo A. Jokubaitis.

Jo vertinimu, „Cambridge analytica“ laimėjimai big data algoritmų taikymo srityje yra galbūt svarbiausias praeitų metų įvykis.

„Buvo įrodyta, kad su žmonėmis galima elgtis kaip su eksperimentinėmis žiurkėmis. „Cambridge analytica“ mokslinis laimėjimas kartu yra didelis žmogaus ir politikos pralaimėjimas. Piliečiai kalba apie laisvę, tačiau jie yra tik jiems nežinomų skaičiavimų objektai. Pasiektas dar vienas įspūdingas laimėjimas žmogaus pavertimo daiktu srityje“, – kalbėjo A. Jokubaitis.

Pasak filosofo, mokslas prarado ryšį su išmintimi, kuri reikalauja moralinių nuostatų ir išsiugdymo.

„Mokslas negali paaiškinti ne tik moralės, bet ir neranda asmens, kuris nėra vien empirinis faktas. Mokslas neranda to, ką mes kiekvienas randame ryte nubudę. Mokslas neranda to, kas net šioje triukšmingoje mugėje yra arčiausiai mūsų sielos“, – teigė A. Jokubaitis.

Kalbėjo apie tikrovės falsifikavimą

Pasak filosofo, politikai kalba apie laisvę ir kartu tobulina kolektyvinės manipuliacijos mechanizmus.

„Ką daro informavimo priemonės? Vieni žurnalistai perpasakoja kitų žurnalistų užrašytas paskalas, be rimtesnio sąlyčio su tikrove. Platonas siūlė menininkus išvaryti iš valstybės, nes jie tik įsivaizduoja išmaną dalykus.

Vadovaujantis Platonu, šiandien iš valstybės reikia išvaryti žurnalistus, nes jie dažnai plepa apie tai, ko neišmano. Nėra nieko juokingesnio, kai perskaitę kelis iš tokių pat kitų autorių perskaitymo parašytus straipsnius lietuvių informacinių laidų rengėjai kalba apie Šiaurės Korėją. Žmonės vis labiau nebetiki mainstream žurnalistika, nes ji tapo propaganda“, – kalbėjo A. Jokubaitis.

Pasak jo, šalia tikrovės falsifikavimo skaičiais dar veikia jos falsikavimas ideologijomis.

„Liberalams konservatoriai yra „kvaila partija“, kaip sakė Johnas Stuartas Millis. Visos politinės ideologijos yra tikrovės supaprastinimai, dažnai iki įspūdingo kvailumo“, – kalbėjo A. Jokubaitis.

Jis pateikė pavyzdį, kai du matematikai ir vienas filosofas neseniai feministinių studijų žurnale išspausdino straipsnį, kuris yra Hitlerio „Mein Kampf“ 12 skyriaus perrašymas.

„Tai nėra atsitiktinumas. Šie autoriai jau publikavo dvidešimt tokių straipsnių“, – teigė A. Jokubaitis.

Pasak jo, anksčiau idiotu buvo prie visuomenės prisitaikyti nesugebantis žmogus. Tai psichiatrinė „idioto“ sąvokos prasmė.

„Šiandien mes turime naują post truth ir fake news visuomenę, kai prisitaikymas prie visuomenės reiškia gėdingą ir apgailėtiną idiotizmą“, – teigė A. Jokubaitis.

Jis atkreipė dėmesį, kad Fiodoras Dostojevskis parašė romaną „Idiotas“.

„Jo pagrindinis veikėjas kunigaikštis Myškinas yra sumodeliuotas pagal Kristaus asmenį. Įsivaizduokite, Kristus pasirodo Lietuvos visuomenėje – parlamente, vyriausybėje, mokykloje, universitete ir knygų mugėje. Kaip jis jaustųsi?

Baisu net sakyti – „kaip idiotas“. Ir ne tik todėl, kad jo vardo paminėjimas ateistams reiškia idiotizmą. Mes nebeturime jo žodžių prasmę suprasti leidžiančios Nietzschės nemokslui skirtos smegenų kameros. (…) Mes vis labiau daromės Platono „Valstybėje“ aprašyto „kvailių laivo“ keleiviais“, – teigė A. Jokubaitis.

Perspausdinta iš delfi.lt

Šiame komentare pateikiama autoriaus nuomonė, VU TSPMI už jo turinį neatsako.