Uždaryti
2021-07-23 23:13:42
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Europos Audito Rūmų pirmininko Klaus-Heiner Lehne vizitas