Uždaryti
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Laurynas Jonavičius

Asistentas, mokslo darbuotojas, lektorius

VU TSPMI baigė politikos mokslų bakalauro ir tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programas.
Nuo 2005 m. studijavo TSPMI doktorantūroje ir 2010 m. vasario mėnesį apsigynė daktaro disertaciją.
Dirbo LR Prezidentės patarėju užsienio politikos grupėje. Institute dėsto nuo 2005 metų.

Dėstomi kursai

Rusijos ir NVS studijos (anglų kalba)

Tarptautinė politika

Rusijos politika ir ekonomika postmoderniame pasaulyje (anglų kalba)

Magistrinis koliokviumas

Tarptautinė politika (bendrauniversitetinės studijos (BUS))

Baltarusijos ir Ukrainos studijos (anglų kalba)

Moksliniai interesai

Integracijos ir dezintegracijos procesai posovietinėje erdvėje

Konstruktyvistinė tarptautinių santykių analizė

Dėstytojai Tyrėjai