Uždaryti

Politikos ir medijų studijų programa

Pirmieji metai

Studijų srities supratimas nulemia tarpdisciplininę programos architektūrą: ją sudaro privalomieji dalykai, skirti šiuolaikinei politikos, komunikacijos bei galios teorijai nagrinėti ir taikyti, bei pasirenkamieji dalykai. Kadangi pastaruosius leidžiama rinktis daugiau nei iš 20 dalykų, kiekvienas studentas gali susikurti jo interesus atitinkanti mokymo planą, atitinkantį jo interesus.

1 semestras
Galia ir komunikacija
7.5 ECTS

Šio kurso tikslas yra supažindinti studentus su komunikacijos būdais ir galios mechanizmais, kurie leistų studentams dalyvauti medijuotose socialinio ir politinio gyvenimo formose derinant profesinį žodyną su racionalia argumentacija.

Kritinė medijų istorija ir teorija
5 ECTS

Kurso tikslas yra supažindinti studentus su šiuolaikinėmis diskusijomis, susijusiomis su medijomis, jų istorija, taip pat analizuoti medijų ir naujųjų technologijų poveikį socialiniams santykiams.

Šiuolaikinė politikos samprata
7.5 ECTS

Kurso tikslas - suteikti studentams giluminių teorinių žinių ir gebėjimų analizuojant šiuolaikinės politinės filosofijos idėjas ir sąvokas, o taip pat gebejimą suprasti filosofines problemas, darančias įtaką politinei praktikai. Dėstytojas: prof. dr. Alvydas Jokubaitis.

Žiniasklaida ir politika
5 ECTS

Kurso tikslas - vystyti gebėjimus analizuoti ir kritiškai įvertinti politikos ir medijų santykį.

Mokslinio darbo pagrindai
5 ECTS

Šio kurso tikslas – supažindinti studentus su reikalavimais moksliniam darbui. Jo metu aptariamos tyrimo dizaino konstravimo, metodologinės prieigos pasirinkimo ir kitos temos, pristatomi konkretūs Politikos ir medijų programos kontekste vykdomi tyrimai.

2 semestras
Vizualumas: praktikos, technikos, ideologijos
7.5 ECTS

Kursas analizuoja šiuolaikines vizualumo problemas, pirmiausiai susijusias su technologijomis, vartojimu, tapatumo politika ir jų kritika, bei jo konceptualizavimo būdus. Pagrindiniai šiuolaikinio vizualumo analizės pjūviai: spektaklio/reginio visuomenė, regimo/reginčio subjekto technikos, vizualaus suvokimo praktikos ir stebėjimo ideologijos. Kursą sudaro teorinių tekstų nagrinėjimo seminarai ir praktikumai.

Šiuolaikinės politikos komunikacijos metamorfozės
7.5 ECTS

Kursas analizuoja struktūrinę šiuolaikinės politikos komunikacijos kaitą, jos prigimtį, esminius bruožus ir apraiškas viešajame gyvenime.

Magistrinio darbo koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Antrieji metai

Trečiasis studijų semestras susikoncentruoja į magistrinio darbo rengimą ir rašymą.

3 semestras
Magistrinis darbas
20 ECTS

Trečiasis semestras leidžia studentui susikoncentruoti į magistrinio darbo rašymą.

Magistrinio darbo koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.