lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ieva Grumbinaitė

Specializacijos
Europos studijos
Tarptautiniai santykiai
Viešasis administravimas
Papildoma informacija
ieva.grumbinaite@tspmi.vu.lt

Dr. Ieva Grumbinaitė 2020 apsigynė daktaro disertaciją apie pirmininkavimą ES Tarybai Europos Universiteto Institute Florencijoje. Baigė Viešojo Administravimo magistrą Leideno universitete. Ieva dėstė Vienos universitete bei Lorenzo dei Medici institute Florencijoje, stažavosi Europos Parlamente.

Nuo 2019 metų dirba taikomųjų viešosios politikos tyrimų srityje.

Moksliniai interesai apima Europos integraciją, ES institucijas ir sprendimų priėmimo procesus, ES švietimo ir aukštojo mokslo politiką.

Moksliniai interesai

Europos integracija

ES institucijos ir sprendimų priėmimas

ES Taryba

Dėstytojai Tyrėjai