Studentų mokslinis tyrimas. Respublikoniška pilietinio dalyvavimo koncepcija: P. Pettit teorijos analizė.

Projekto vadovas
Vilius Bartninkas
Projekto trukmė
2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. kovo 31 d.
Dalyviai
Elžbieta Žutautaitė

Projekto aprašymas

Moderni liberali valstybė, nors ir užtikrindama žmogaus teises ir laisves, nesugeba veikimui efektyviai suburti piliečių, paskatinti į viešąjį gyvenimą įsitraukti skirtingas socio-politines grupes. Darbe nagrinėjama pilietinio respublikonizmo teorija, atstovaujama Philip Pettit, siūlo įtraukaus pilietinio dalyvavimo modelį. Sukurdama laisvės kaip nedominavimo koncepciją, ši teorija atsiriboja nuo iki šiol politinėje filosofijoje dominavusių pozityviosios ir negatyviosios laisvių, o konstruodama instrumentinį pilietinės dorybės taikymą, pilietinio respublikonizmo teorija padeda pagrindus pilietinės visuomenės skatinamam politinių institucijų vystymuisi, puoselėja valdžios atskaitingumą. Siekiant išsaugoti įtvirtintą laisvę kaip nedominavimą, piliečiai ugdosi kritiškumą politinių institucijų atžvilgiu, prisiima nuolatinio būdravimo privačiajame ir viešajame gyvenime palaikymą. Klasikiniam respublikonizmui būdingo bendrojo gėrio atsisakymas sukuria galimybes į pilietinę erdvę įsitraukti iki šiol politiškai marginalizuotas socio-politines grupes. Pilietinis respublikonizmas įtvirtintomis nedominavimo aplinkybėmis suteikia visiems bendrą politinę metakalbą, kuri tampa palankia terpe artikuliuoti politinius poreikius ir interesus įvairių grupių atstovams. Visa tai parodo, kad pilietinio respublikonizmo teorija gali suteikti patrauklų ir įtraukų pilietinio dalyvavimo modelį šiuolaikinėje pliuralistinėje visuomenėje.