2022-05-27 05:49:23
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-27 05:49:23
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-27 05:49:23
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Europos aukštojo mokslo mokymosi rezultatų pasiekimų vertinimas ir palyginimas (CALOHEx)

Projekto vadovas
Lina Strupinskienė
Projekto trukmė
2020 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto aprašymas

Pagrindiniai šio projekto rezultatai – tai parengti penki išsamūs Europos kvalifikacijų sandaros bei Kvalifikacijų vertinimo aprašai verslo administravimo, informacijos mokslų, tarptautinių santykių, medicinos ir scenos bei vaizduojamųjų menų srityse. Šie aprašai papildys projekto „Mokymosi rezultatų vertinimas ir palyginimas Europos aukštojo mokslo sistemoje (2016-2018 m.)“ (https://www.calohee.eu) metu parengtus aprašus ir turės reikšmingą poveikį aukštojo mokslo kokybei. Projekto metu parengti aprašai padės ruošti aktualias, aukštos kokybės studijų programas ir užtikrinti, jog absolventų žinios bei kompetencijos bus paklausios sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Be to, detalūs kvalifikacijų bei jų vertinimo aprašai prisidės prie aktyvių, pilietiškų ir atsakingų absolventų rengimo. Aprašuose numatyti studijų programų rezultatai apima penkias pagrindines kompetencijų sritis – visuomenės ir kultūros (tarpkultūriškumo), informacijos ir komunikacijos, valdysenos ir sprendimų priėmimo, etikos, normų, vertybių ir profesinių standartų, aplinkosaugos iššūkių ir klimato kaitos. Šias sritis ketinama integruoti į visų penkių studijų krypčių aprašus, siekiant tinkamai reaguoti į šiandienos ir ateities iššūkius su kuriais susiduria mūsų visuomenės. Rengiami aprašai taip pat padės tobulinti studijų kokybės užtikrinimo procedūras ir praktiką.

Dalyvaujančios institucijos

University of Groningen (Nyderlandai); Universidad de la Iglesia de Deusto Entidad Religiosa (Ispanija); Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne (Danija); Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna (Italija); Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva); Stichting EQ-Arts - Enhancing Quality in the Arts (Nyderlandai); Universidade Aberta (Portugalija); Universidade de Coimbra (Portugalija); Umea Universitet (Švedija) Education for an Interdependent World (Belgija); European Students´Union (ESU) (Belgija); Coimbra Group Asbl (Belgija); European Association of Institutions in Higher Education (Belgija); Reseau Des Universites des Capitales de L'eur (Belgija); European Alliance for Subject-Specific and Professional Accred (Vokietija); Utrecht Network (Italija); Stichting Nuffic (Nyderlandai); Consortium For Accreditation In Higher Education (Nyderlandai); Grupo Compostela De Universidades (Ispanija); Grupo Santander (Ispanija).