2022-06-26 10:44:25
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje

Išleidimo metai: 2008

Leidykla: Vilniaus universiteto leidykla

Kalba: Lietuvių

Puslapiai: 195

 

Aprašymas:

Knygoje analizuojama kaip šių dienų Rusija, įvertinusi galios sampratos pokyčius informacijos amžiuje, informacines technologijas bei žiniasklaidą naudoja savo įtakai buvusios Sovietų Sąjungos erdvėje ir konkrečiai Lietuvoje išlaikyti. Pirmą kartą Lietuvoje aptariama informacijos geopolitikos samprata, atliekamas išsamus empirinis Lietuvos informacinės erdvės tyrimas, siūlomi nauji visuomenės informacinio saugumo stiprinimo mechanizmai. Knygoje atskleidžiamos priežastys, dėl kurių Lietuva nesugeba veiksmingai kontroliuoti savo informacinės erdvės. Konkrečių Rusijos informacinės agresijos pavyzdžių analizė ne tik atskleidžia Rusijos valdžios pastangas konsoliduoti viešąją nuomonę pačioje savo valstybėje arba toliau vykdyti „skaldyk ir valdyk“ politiką Europos Sąjungoje, bet ir parodo, kaip informacijos geopolitikos strategija panaudojama prieš Lietuvos visuomenę integruojančias vertybes. Autorius teigia, kad Lietuvos visuomenės informacinis saugumas negali būti užtikrintas taikant tradicinius realistinius informacinės erdvės kontrolės principus. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad, siekdama išlaikyti savo įtaką posovietinėje erdvėje, Rusija jau keičia informacijos geopolitikos strategiją ir vis dažniau taiko švelniosios galios (angl. soft power) principus. [Iš leidinio]

 

Cituoti kaip: Maliukevičius, N. (2008) Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.