Close

Dr. Konstantinas Andrijauskas

Associate professor
Research areas
International Relations

Ph.D. in Social (Political) Science (2014), Associate Professor of Asian Studies and International Politics (2016) at Vilnius University. Formerly a senior visiting scholar at China’s Fudan (Shanghai, 2011) and Zhejiang (Hangzhou, 2013) universities as well as Columbia University (New York, USA, 2017, Fulbright Scholar Program). He authored more than a dozen academic publications in several languages, including a Lithuanian-language monograph “The Clash between China, India and Russia in Eurasia’s Civilizational Spaces” (2016).

Research interests

Asian and post-Soviet international relations and political systems

Comparative politics

History of civilization and culture

Publications

Kinijos, Indijos ir Rusijos susidūrimas Eurazijos civilizacinėse erdvėse. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, 320 pp., ISBN 978-609-459-773-2.

“Russia’s Turn to Asia: More of Less Room for Manoeuvre?” Lithuanian Annual Strategic Review 2016–2017, Vol. 15. Vilnius: Military Academy of Lithuania, 2017.

„Indijos hegemoninis civilizacinis diskursas ir Pietų Azijos valstybinės tapatybės.“ Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, pp. 164–178.

„Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos.“ Logos, 86 & 87, 2016, pp. 153–160 & 129–134.

„Kinija kaip globali (infra)struktūrinė galia: Vidurio karalystės atgimimas XXI amžiuje.“ Logos, 85, 2015, pp. 156–167.

“The Concept of Power in International Relations: Lessons from the Ukrainian Crisis.” Official Proceedings of the Asian Conference on the Social Sciences 2015, Kobe, Japan. Nagoya: The International Academic Forum, 2015, pp. 497–508.

“An Emergent Cycle of Violence: Han–Uyghur Tensions in Today’s Xinjiang.” Sovijus: Interdisciplinary Studies of Culture, 2 (1), Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2014, pp. 166–179.

„Santykiai tarp valdžios ir krikščioniškų naųjųjų religinių judėjimų šiandieninėje Kinijoje.“ Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, pp. 192–212.

“Chinaʼs Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern Europe.” Lithuanian Foreign Policy Review, 30, 2013, pp. 113–131.

„Karalystė pasaulio centre: tradicinė kinų tarptautinių santykių teorija ir užsienio politikos praktika.“ Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, pp. 312–331.