lect-img

Dr. Erika Leonaitė

Assistant professor

Courses taught

Human rights

International Public Law

Problems of international law

Research interests

International law

Philosophy of law

Law Theory and Sociology of Law

Human rights

Publications

Leonaitė E. Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje: bendrieji sampratos ir taikymo bruožai. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius, 2014, p. 127-157.