2022-05-20 16:51:26
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-20 16:51:26
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-20 16:51:26
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Hab. dr. Evaldas Nekrašas

Profesorius emeritas
Specializacijos
Tarptautiniai santykiai
Papildoma informacija
evaldas.nekrasas@gmail.com

Vienas iš Instituto steigėjų ir pirmųjų dėstytojų. Filosofijos ir politikos mokslų profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys. 1992-1993 –  Seimo Užsienio reikalų komiteto patarėjas, 1997-1998 – Užsienio reikalų ministerijos konsultantas. 1998-2003 – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros vedėjas, 2003-2013 – VU TSPMI Tarptautinių santykių katedros vedėjas. Nuo 2013 – VU profesorius emeritas.

Moksliniai interesai

Lietuvos užsienio politika ir regioninis identitetas

Tarptautinių santykių teorijos ir jų filosofinės prielaidos

Tarptautinė politika

Publikacijos

The Positive Mind: Its Development and Impact on Modernity and Postmodernity. Budapest–New York: CEU Press, 2016, 365 p. (Angliškai rašytos monografijos teksto galutinis variantas.)

Filosofijos įvadas (Lietuvos mokslo tarybos rekomenduotas vadovėlis aukštosioms mokykloms). 3-ioji papild. ir patais. laida. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, 294 p.

Pozityvus protas: jo raida ir įtaka modernybei ir postmodernybei. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 452 p. (Angliškojo teksto priešpaskutinio varianto lietuviškoji versija.)

Legislature and the Executive in Foreign Policy Making. Vilnius, 1994, 40 p.

Вероятностное знание: становление и развитие логико эмпиристической программы вероятностной оценки научного знания (Tikėtinas žinojimas: loginiame empirizme plėtotos mokslo žinių tikimybinio vertinimo programos tapsmas ir raida). Vilnius: Mintis, 1987, 247 p. Vertimas į lenkų kalbą: Wiedza prawdopodobna: powstanie i rozwój w empiryzmie logicznym programu probabilistycznej oceny wiedzy naukowej. Vertė Z. Simbierowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, 262 p.

Loginis empirizmas ir mokslo metodologija. Vilnius: Mintis, 1979, 175 p.

“Kritiniai pamąstymai apie Lietuvos užsienio politiką”, Politologija, 2 (2009), 123-142.Vertimas į lenkų k: „Refleksje nad litewską politiką zagraniczną“, Politeja, 2 (16) (2011), 79-93.

„Pozityvizmo ir postpozityvizmo ginčas socialiniuose moksluose“, Politologija, 1 (2010), 9-16.

„Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje“, Problemos, 78 (2010), 43-51 (bendraautoris – Jonas Dagys).

„Kaip tirti tarptautinius santykius konstruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teorinių nuostatų analizė“, Politologija, 3 (2010): 29-58 (bendraautorė – Dovilė Jakniūnaitė).

“Filosofija ir politika Atgimimo epochoje”, Problemos, 74 (2008), 9-16.

“Pozityvizmas ir marksizmas”, Problemos, 73 (2008), 155-167.

„May the EU Become a Global Power“, Lithuanian Foreign Policy Review, 2 (18) (2006), 155-159.

„Ukraina geopolitikos kryžkelėje“, Politologija, 2 (2006), 3-11.

„Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija“, Problemos, 70 (2006), 96-104.

“Positivism, Post-Positivism and Postmodernism“, Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV. Ed. J. Baranova. Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IV A, Eastern and Central Europe, Vol. 26. Washington, D.C.: The Council for Research and Values in Philosophy, 2005, 145-160.

„Lithuanian Foreign Policy: Concepts, Achievements and Predicaments“, Lithuanian Foreign Policy Review, 1-2 (13-14) (2004), 28-35.

“Lithuania’s Identity and Place in Europe”, Dialogue and Universalism, 1-2 (13), (2003): 13-20.

“Debatai dėl NATO ateities”, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2002. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003, 67-85. Vertimas į anglų k.: „Debates on NATO’s Future“, Lithuanian Annual Strategic Review 2002. Vilnius: General Jonas Žemaitis Lithuanian Military Academy, 2003, 69- 89.

„Pozityvizmo samprata“, Seminarai, 2001. Sud. A. Jokubaitis ir T. Sodeika, Vilnius: Atviros visuomenės kolegija, 2002, 7-19.

“NATO ir Europos Sąjungos santykių transformacija bei Lietuvos užsienio politika”, Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva. Vilnius: Eugrimas, 2001, 17-36.

„Pragmatism and Positivism“, Problemos, 59 (2001): 41-52.

“Is Lithuania a Northern or Central European Country?”, Lithuanian Foreign Policy Review, 1998 (1): 19-46. Publikuota taip pat kn. Lithuanian Political Science Yearbook 1999. Gen. ed. A. Jankauskas, Vilnius, 2000, 163-181.

„Iš ko kyla žmogaus teisės?“, Problemos, 58 (2000): 9-14.

„Lietuvos regioninis identitetas: kas mes esame?”, Seminarai, sud. A.Jokubaitis, A.Kulakauskas, Vilnius: Atviros visuomenės kolegija, 1998: 95-112.

„Lithuanian Political System and Foreign Policy Decision Making“, Lithuanian Foreign Policy Review, 4 (1999): 23-35.

“Valstybės užsienio politika: parlamento vaidmuo”, Politologija, 2 (1998): 70-88.

“Pozityvizmas ir postmodernizmas”, Problemos, 53 (1998): 25-33.

“Lietuva ir jos kaimynai: partneriai ar konkurentai?”, Lietuva ir jos kaimynai, Vilnius: Pradai, 1997: 189-194.

“The Fate of Totalitarianism”, Social Change, 1 (1994): 31-39.

“Tikslieji mokslai ir humanitarinė kultūra”, Kultūros prigimtis, sud. Ž. Bieliauskas, S. Juknevičius, Vilnius: Valstybinis. leidybos centras, 1993, 364-375.

Litewska polityka zagraniczna: przeszlo i perspektywy: Znak, 3(442) (1992), 63-75.

“Matematikos pažintinis statusas: ginčo su Kantu peripetijos ir išdavos”, I.Kanto filosofijos profiliai, sud. A.Degutis, Vilnius: Mintis, 1988, 114-140.

“Tikrumas ir tikimybė”, Problemos 36 (1987): 14-24.

Dėstytojai Tyrėjai