2022-06-29 09:59:15
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Eglė Kesylytė-Alliks

Mokslo darbuotoja
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija
Papildoma informacija
egle.kesylyte-alliks@tspmi.vu.lt

Dr. Eglė Kesylytė-Alliks įgijo daktaro laipsnį dirbdama Marie Curie Actions projekte „Post-Soviet Tensions“ Oslo universitete 2017 m. Savo podoktorantūros stažuotę Eglė atliko Pietų Danijos universitete (Syddansk universitet) 2018-2019 m. Eglė dėstė regioninių studijų bakalauro ir magistro studentams Oslo universitete bei Pietų Danijos universitete sociologijos bakalaurams ir magistrams. Nuo 2020 m. kovo Eglė dirba VU TSPMI ir yra „HORIZONTAS 2020“ MTEP projekto „Tradicijos tąsa ar išradimas? Lietuvių imigrantų religinio ir tautinio tapatumų praktikos Norvegijoje“ tyrėja (projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-18-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)).

Moksliniai interesai

Nacionalizmas

Legitimumas

Migracija

Baltijos regiono studijos

Publikacijos

For Friends and Citizens Only? Banal Notions of Nationhood in Official and Semi-Public Discourses on Foreign National Flags in post-1990 Lithuania. Journal of Baltic Studies.

State, Nation, and the National Flag in Post-Soviet Lithuania: Legitimating Identities of the State in Institutional and Social Discourses. Nationalities Papers 2019, Volume 47(3) p. 445-460. https://doi.org/10.1017/nps.2018.6

“Locked Up” in Nation States: Perceptions of the Relations between the State and National Community within Political and Social Discourse in Lithuania. Druzboslovne razprave 2017, Volume 33(85) p. 73-89. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-68226

Discursive Construction of Lithuania’s “Others:” the Case of Belarus. Nationalities Papers 2017, Volume 45(1) p. 80-95. https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1250068

Daktaro disertacija „(In)visible Power of the State: National Flag, Nation and State in post 1990 Lithuania“. Oslo: 07 Oslo Media 2017, 275 p.

Dėstytojai Tyrėjai