2022-06-26 12:17:39
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Jelena Šalaj

Mokslo darbuotoja

Jelena Šalaj apsigynė psichologijos krypties daktaro laipsnį Vilniaus Universitete. Akademiniai interesai: vizualumo studijos, kokybiniai tyrimo metodai (teminė analizė, interpretacinė-fenomenologinė analizė, autoetnografija ir kt.), medijų raštingumas, kultūros edukacija. Kokybinių tyrimo metodų žinias gilino Astono ir Birminghamo Universitetuose, Fenomenologinių tyrimų institute. Dėsto kokybinių tyrimų metodų kursus Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Fenomenologinių tyrimų instituto organizacinio komiteto narė. 2017-2018 m. vadovavo VšĮ „Meno avilys“ vykdytam tyrimui „Moterys Lietuvos kino industrijoje“. Domisi ir užsiima analogine fotografija, tinklapio www.vienok.lt autorė. 

Moksliniai interesai

Vizualumo studijos

Socialinių mokslų kokybiniai tyrimo metodai

Medijų raštingumas

Kultūros edukacija

Publikacijos

Šalaj, J., (2021), „Kažkaip taip natūraliai gavosi, kad dingo interesas kurti“: kino profesionalės ir lyties nuostatos. Fokuse: moterys Lietuvos kine (sud. Arlauskaitė N., Kaminskaitė L.), leidykla LAPAS.

Kaminskaitė‐Jančorienė, L. and Šalaj, J. (2021). “We were released into the so‐called Western world we knew absolutely nothing about”: Professional experiences of female employees in the Lithuanian Film Industry from the postcolonial point of view. Gender Work & Organization, 1-14. https://doi.org/10.1111/gwao.12656

Šalaj, J. (2011). Buvimo patyrimas: sampratos problematika egzistencinėje-fenomenologinėje psichologijoje. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 8, 115-126.

Šalaj, J. Kočiūnas, R. (2011). Fenomenologinė gyvumo išgyvenimo struktūra: verslo įmonėse dirbančių vadovų patyrimas. Socialinis darbas, Nr. 10(2).

Šalaj, J. (2002) Rašyti apie Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrybą yra ekstaziška ir siaubinga. SEMINARAI, Straipsnių rinkinys: Atviros visuomenės kolegija, sudarė A. Jokubaitis, Strofa.

Dėstytojai Tyrėjai