Uždaryti
2020-12-01 14:38:52
2020-11-11 00:00:00

Nuo lapkričio 11 d.  biblioteka paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite čia

 

Tyrėjai

Dr. Jelena Šalaj

Mokslo darbuotoja
Specializacijos
Vizualumo studijos
Papildoma informacija
alionka2048@yahoo.com
Jelena Šalaj apsigynė psichologijos krypties daktaro laipsnį Vilniaus Universitete. Akademiniai interesai: vizualumo studijos, kokybiniai tyrimo metodai (teminė analizė, interpretacinė-fenomenologinė analizė, autoetnografija ir kt.), medijų raštingumas, kultūros edukacija. Kokybinių tyrimo metodų žinias gilino Astono ir Birminghamo Universitetuose, Fenomenologinių tyrimų institute. Dėsto kokybinių tyrimų metodų kursus Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Fenomenologinių tyrimų instituto organizacinio komiteto narė. 2017-2018 m. vadovavo VšĮ „Meno avilys“ vykdytam tyrimui „Moterys Lietuvos kino industrijoje“. Domisi ir užsiima analogine fotografija, tinklapio www.vienok.lt autorė. 

Moksliniai interesai

Vizualumo studijos

Socialinių mokslų kokybiniai tyrimo metodai

Medijų raštingumas

Kultūros edukacija

Publikacijos

Šalaj, J. (2002) Rašyti apie Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrybą yra ekstaziška ir siaubinga. SEMINARAI, Straipsnių rinkinys: Atviros visuomenės kolegija, sudarė A. Jokubaitis, Strofa.

Šalaj, J. Kočiūnas, R. (2011). Fenomenologinė gyvumo išgyvenimo struktūra: verslo įmonėse dirbančių vadovų patyrimas. Socialinis darbas, Nr. 10(2).

Šalaj, J. (2011). Buvimo patyrimas: sampratos problematika egzistencinėje-fenomenologinėje psichologijoje. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 8, 115-126.

Šalaj, J., Kaminskaitė-Jančorienė L. (2020) “Almost an European, But Not Quite”: Experiences of Female Employees in the Lithuanian Film Industry from the Postcolonial Point of View. Gender, Work & Organization (pateiktas).

Tyrėjai