Uždaryti
2021-01-18 15:19:31
2021-01-15 00:00:00

Pavasario semestro tvakaraščius rasite čia

Stažuotė Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje

Projekto aprašymas

Projekto metu bus atliekama stažuotė Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje (SSE Riga). Stažuotės metu bus keliama mokslininko kompetencija, gilinant kiekybinių metodų – ypač laiko eilučių/panelinių duomenų analizės, prognozuojant valiutos krizes – žinias, taip pat bus renkami duomenys publikacijai. Tyrimo tikslas bus ištirti, ar veiksniai, kurie paaiškina Baltijos šalių (ypač Latvijos) gebėjimą išvengti valiutos krizės per Didžiąją Recesiją, gali būti panaudoti, gerinant bendrųjų valiutos kursų modelių aiškinąmąją ir prognostinę galią. Šis klausimas svarbus tiek moksline, tiek ir praktine prasme. Tyrėjo tikslas: pagilinti atitinkamas ekonometrijos bei valiutų krizių teorijų ir modelių žinias ir užpildyti nišą literatūroje.