Uždaryti
2021-08-04 18:42:49
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Europos studijų programa

Pirmieji metai

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus. Tai vienintelė galimybė Lietuvoje studijuoti Europos politiką ir ekonomiką tuo pat metu. Programoje siūlomi tokie kursai kaip „Europos integracija: teorijos, institucijos ir sprendimų priėmimo procesai“, „Europos integracijos politinė ekonomija“, „Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija“.

1 semestras
ES teisė ir institucijos
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra suteikti studentams žinių apie ES teisę, jos santykį su nacionalinėmis teisės sistemomis. Kurso dėstytojas: dr. Deividas Kriaučiūnas

Europos integracija: teorijos, institucijos ir sprendimų priėmimo procesai
10 ECTS

Šio kurso tikslas yra suteikti studentams gilų Europos integracijos procesų suvokimą, aprėpiant teorijas ir tyrimų metodus. Programa taip pat siekia išugdyti gebėjimą kritiškai įvertinti teorinius ir praktinius teisės, socialinio, ekonominio ir politinio matmens vystymosi aspektus, kurie vyksta Europos Sąjungoje. Kursą dėsto prof. dr. Gediminas Vitkus.

Europos integracijos politinė ekonomija
10 ECTS

Šio kurso tikslas yra suteikti studentams gebėjimus giliai analizuoti Europos integraciją iš politinės ekonomijos perspektyvos, o taip pat įvertinti Europos integracijos politinę ekonomiją iš funkcinės bei geografinės perspektyvos. Kursą dėsto prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

2 semestras
ES viešoji politika
10 ECTS

Kurso tikslas yra suteikti studentams gilumines žinias apie pagrindines ES instituticijas, kurios dalyvauja politiniuose ir sprendimų priėmimo procesuose. Taip pat šio kurso metu siekiama suprasti santykius tarp paskirų institucijų, kiekvienos iš jų svarbą viešosios politikos sferos ir naujausias institucines reformas. Kursą dėsto prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas

Modernios Europos civilizacijos sampratos
5 ECTS

Kurso tikslas – įvertinti modernios Europos kaip savarankiško civilizacinio subjekto idėją, jos pamatines politines prielaidas ir šios idėjos modernią istorinę raidą. Modernios Europos civilizacinis matmuo ir jo kritika bus pristatomi nagrinėjant paties vaidingiausio konkuruojančių politinių bei ideologinių Europos vizijų laikotarpio politinę mintį – nuo Apšvietos epochos minčių apie Europos federaciją iki dabartinį Europos Sąjungos pavidalą įtvirtinusios Mastrichto sutarties. Kursą dėsto doc. dr. Vladas Sirutavičius ir j. a. Gintas Karalius.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Magistrinis koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Kurso vadovas - prof. dr. Gediminas Vitkus.

Antrieji metai

Gilinamasi į specifinius su politikos mokslais susijusius dalykus. Vis dar daugiau dėmesio skiriama pagrindams (teisės, tarptautinių santykių teorijų, supažindinimui su Lietuvos politine mintimi, lyginamąja politika ir t.t.). Ketvirtajame semestre studentai pirmą kartą renkasi vieną pasirenkamąjį arba bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalyką. Iš viso studentai privalės surinkti 15 ECTS už BUSus.

3 semestras
ES išoriniai santykiai
10 ECTS

Europos partinės sistemos
10 ECTS

Magistrinio koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Kurso vadovas - prof. dr. Gediminas Vitkus.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

4 semestras
Magistrinis darbas
25 ECTS

Paskutinis magistro studijų semestras yra skirtas magistrinio darbo rašymui.

Magistrinio darbo koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Kurso vadovas - prof. dr. Gediminas Vitkus.