2022-07-01 14:15:26
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Europos studijos

Apie programą

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus. Tai vienintelė galimybė Lietuvoje studijuoti Europos politiką ir ekonomiką tuo pat metu. Programoje siūlomi tokie kursai kaip „Europos integracija: teorijos, institucijos ir sprendimų priėmimo procesai“, „Europos integracijos politinė ekonomija“, „Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija“.

Studijų programa
Svarbu žinoti
  • Studijų trukmė – 2 metai.
  • Priėmimo balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis (50 proc.) ir baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis (50 proc.). Daugiau apie stojimo procedūrą ir etapus – čia.
  • Metinė studijų kaina nefinansuojamoje vietoje – 4096 EUR.
  • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais: VU TSPMI Studijų skyriaus vadovė Gintarė Proscevičiūtė, gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 35

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Programos ašį sudaro dviejų krypčių dalykai: a) teoriniai, apimantys Europos idėjos atsiradimą bei su ja susijusias problemas, bei b) praktiniai, orientuoti į politinę ekonomiją, teisinę bei institucinę sąrangą ir procesus. Pirmosios krypties dalykai padeda išskirtinai giliai  suprasti pamatines (teorines ir metodologines) Europos idėjos analizės problemas, dalykinį ir istorinį Europos idėjos turinį. Antrieji – studentams suteikia išsamių Europos politinės ekonomijos bei institucijų veiklos žinių, parengiančių praktiniam susidūrimui bei padedančių analizuoti ir kritiškai vertinti Europos integracijos procesus.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės