Close

Dr. Jelena Šalaj

Research assistant

Jelena Šalaj defended her dissertation in the field of psychology in Vilnius University.  Her academic interests are focused on visuality studies, qualitative research methods (thematical analysis, interpretative-phenomenological analysis, autoethnography, etc.), media literacy, and culture education. She deepened her knowledge and experience in Aston and Birmingham universities as well as Phenomenological Research Institute.  In 2017-2018, Jelena was leading a project “Women in Lithuanian Cinema Industry”, organized by public enterprise “Meno Avilys”. She is currently teaching qualitative research methods in Vilnius and Klaipėda universities, is a member of organizational committee of Phenomenological Research Institute. Researcher is also interested in analog photography, leads a personal website www.vienok.lt

 

Research interests

Visuality studies

Social sciences qualitative research methods

Media literacy

Culture education

Publications

Šalaj, J., (2021), „Kažkaip taip natūraliai gavosi, kad dingo interesas kurti“: kino profesionalės ir lyties nuostatos. Fokuse: moterys Lietuvos kine (sud. Arlauskaitė N., Kaminskaitė L.), leidykla LAPAS.

Kaminskaitė‐Jančorienė, L. and Šalaj, J. (2021). “We were released into the so‐called Western world we knew absolutely nothing about”: Professional experiences of female employees in the Lithuanian Film Industry from the postcolonial point of view. Gender Work & Organization, 1-14. https://doi.org/10.1111/gwao.12656

Šalaj, J. (2011). Buvimo patyrimas: sampratos problematika egzistencinėje-fenomenologinėje psichologijoje. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 8, 115-126.

Šalaj, J. Kočiūnas, R. (2011). Fenomenologinė gyvumo išgyvenimo struktūra: verslo įmonėse dirbančių vadovų patyrimas. Socialinis darbas, Nr. 10 (2).

Šalaj, J. (2002) Rašyti apie Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrybą yra ekstaziška ir siaubinga. SEMINARAI, Straipsnių rinkinys: Atviros visuomenės kolegija, sudarė A. Jokubaitis, Strofa.