Uždaryti
Tyrėjai

Viktorija Gailiūtė

VU TSPMI bakalauro programos baigiamojo kurso studentė. Šiuo metu vykdo projektą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Moksliniai interesai

Tarptautiniai santykiai

Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas

Politinė sociologija

Tyrėjai