Uždaryti
2020-07-05 17:07:35
2020-06-01 00:00:00
Gegužės 21 d. prasidėjo prašymų stoti į magistrantūros studijų programas teikimas! Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/magistrasinfo
Birželio 1 d. prasidėjo prašymų stoti į politikos mokslų bakalauro studijų programą teikimas! Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/bakalaurasinfo

Kilus klausimams prašome kreiptis į VU TSPMI studijų skyriaus vadovę Gintarę Proscevičiutę elektroniniu paštu gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt

Tyrėjai

Dr. Eglė Kesylytė-Alliks

Papildoma informacija
egle.kesylyte-alliks@tspmi.vu.lt

Dr. Eglė Kesylytė-Alliks įgijo daktaro laipsnį dirbdama Marie Curie Actions projekte „Post-Soviet Tensions“ Oslo universitete 2017 m. Savo podoktorantūros stažuotę Eglė atliko Pietų Danijos universitete (Syddansk universitet) 2018-2019 m. Eglė dėstė regioninių studijų bakalauro ir magistro studentams Oslo universitete bei Pietryčių Danijos universitete sociologijos bakalaurams ir magistrams. Nuo 2020 m. kovo Eglė dirba TSPMI ir yra „HORIZONTAS 2020“ MTEP projekto „Tradicijos tąsa ar išradimas? Lietuvių imigrantų religinio ir tautinio tapatumų praktikos Norvegijoje“ tyrėja (Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-18-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)). Ji specializuojasi nacionalizmo, legitimumo ir Baltijos regiono studijų srityse.

Moksliniai interesai

Nacionalizmas

Legitimumas

Baltijos regiono studijos

Publikacijos

Daktaro disertacija „(In)visible Power of the State: National Flag, Nation and State in post 1990 Lithuania“. Oslo: 07 Oslo Media 2017, 275 p.

State, Nation, and the National Flag in Post-Soviet Lithuania: Legitimating Identities of the State in Institutional and Social Discourses. Nationalities Papers 2019 , Volume 47(3) p. 445-460.

“Locked Up” in Nation States: Perceptions of the Relations between the State and National Community within Political and Social Discourse in Lithuania. Druzboslovne razprave 2017, Volume 33(85) p. 73-89.

Discursive Construction of Lithuania’s “Others:” the Case of Belarus. Nationalities Papers 2017, Volume 45(1) p. 80-95.

Tyrėjai