Uždaryti

Tarptautinės politikos problemos, jų tyrimo metodai ir Lietuvos užsienio politikos iššūkiai

Programos kryptys:

1. Tarptautinės politikos globalinės ir regioninės problemos.
2. Tarptautinių santykių tyrimo teoriniai ir metodologiniai klausimai.
3. Lietuvos užsienio politikos problemos, kryptys ir raidos tendencijos.

Tyrimai