Uždaryti

Europos Sąjungos raida po Lisabonos sutarties

Programos kryptys:

1. Dvasinių ir kultūrinių Europos vienybės ištakų ir pagrindų problema. Europos idėjos universalumas ir partikuliarumas lyginamojoje civilizacijų istorinės raidos ir šiuolaikinės globalizacijos plėtros perspektyvoje
2. Europos Sąjunga kaip naujo tipo politija/ antvalstybinė bendrija: politinės-administracinės sandaros ir politinės santvarkos ištakos, formavimasis ir raidos tendencijos
3. ES integracija ir bendrijos ekonominė ir socialinė santvarka: skiriamieji modelio bruožai, formavimosi ypatumai ir kaitos tendencijos
4. ES kaip savarankiškas geopolitinis tarptautinės politikos vienetas ir veiksnys: istorinės, politinės ir institucinės bendros saugumo ir užsienio politikos formavimosi prielaidos, kliūtys ir perspektyvos
5. Viešosios politikos ir valdymo pokyčiai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Tyrimai