Uždaryti
2020-03-28 14:57:43
2020-03-16 00:00:00

Karantino laikotarpiu: Fizinis patekimas į VU biblioteką (centrinė biblioteka, MKIC, fakultetų skaityklos) yra negalimas. Delspinigiai karantino laikotarpiu nebus skaičiuojami – pasilaikykite knygas. Naudokimės el. ištekliais.
Visais klausimais prašome kreiptis el. paštu infostalas@mb.vu.lt (į užklausas atsakome darbo dienomis nuo 8 iki 22 val.)

2020-03-28 14:57:43
2020-03-12 00:00:00

Pagal VU sprendimą kontaktinis studijų procesas stabdomas iki balandžio 13 d. imtinai. Prašome sekti informaciją per VU TSPMI Facebook paskyrą ir tikrintis universiteto el. paštus bei E-mokymų sistemą.

Daugiau informacijos rasite čia

Viešosios politikos analizė

Apie programą

Šiuolaikiniame pasaulyje kvestionuojami įrodymais grįsti viešosios politikos sprendimai; auga grėsmė nepriklausomoms valstybės institucijoms ir jų ekspertizei. Tačiau emocinės politikos iššūkių negalime spręsti remiantis senais viešųjų problemų sprendimų būdais – kažką reikia daryti kitaip.

Pirma, reikalinga gilesnė įvairių viešosios politikos alternatyvų analizė ir aiškesnė jos rezultatų komunikacija įvairių suinteresuotųjų grupių atstovams. Viešosios politikos analizės programoje iš ekonomisto Audriaus Mozūro galėsite išmokti, kaip atliekama kaštų-naudos ar poveikio analizė bei vizualizuojami jos rezultatai.

Antra, būtinas atviresnis viešosios politikos procesas, kuriame būtų derinamos įvairios (mokslinės, profesinės, praktinės) žinios ir skirtingų visuomenės grupių poreikiai. Pilietinės visuomenės instituto vadovė Ieva Petronytė, kuri neseniai prisijungė prie Viešosios politikos analizės dėstytojų komandos, šios programos studentams padės geriau suprasti, kaip galima aktyviau įtraukti piliečius į valstybės valdymą ar viešųjų paslaugų teikimą.

Trečia, nauji veiklos modeliai įvairioms (privataus ir viešojo) sektoriaus organizacijoms padėtų ne tik kurti aukštesnę pridėtinę vertę, bet ir patenkinti svarbius socialinius ar vietinius poreikius. Bendrovės „EY“ (Ernst & Young) veiklos procesų analizės ekspertas Liudas Jurkonis atskleis, kaip šios organizacijos gali duoti tiek laukiamą finansinę grąžą valstybei, tiek socialinę naudą visuomenei ar įvairioms bendruomenėms.

 

Studijų programa
Svarbu žinoti

SVARBI INFORMACIJA:

 • Studijų trukmė – 2 metai.
 • 2018-2019 m.m. į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti 10, į vnf – 6 studentus. VNF metinė studijų kaina – 2265 EUR.
 • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais: VU TSPMI Studijų skyriaus vedėja Lina Strupinskienė, lina.strupinskiene@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 40

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Programą sudaro:

 • teoriniai viešosios politikos ir viešojo administravimo kursai (Lyginamasis viešasis administravimas, Viešoji politika ir politikos analizė, Gerovės valstybė) su empirinėmis įvairių ES ir nacionalinių viešųjų politikų studijomis ir jų atvejais;
 • metodiniai socialinių mokslų ir politikos analizės kursai (Priežastinių ryšių analizė, Viešosios sektoriaus ekonomika). Šiemet praplėsta ir metodinių dalykų pasirinkimo galimybė;
 • praktiniai programų ir projektų, pokyčių valdymo kursai.

Programos dėstytojai derina įvairius studijų būdus ir metodus (tradicines paskaitas su interaktyviais užsiėmimais darbo grupėse, nagrinėjant viešosios politikos ar valdymo atvejus), daug dėmesio teikiama nuolatiniam grįžtamajam ryšiui.

Programos studentai gali rengti magistro darbus ir atlikti mokslinius tyrimus kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose, kurie finansuojami iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių tyrimų programų ir yra įgyvendinami kartu su užsienio universitetų tyrėjais.

STUDIJUODAMAS GALĖSI: 

 • Savarankiškai taikyti svarbiausias viešojo valdymo bei viešosios politikos administravimo teorijas bei metodus;
 • Pradėti kritiškai analizuoti ir vertinti viešojo sektoriaus politikas tiek Lietuvoje, tiek ir ES;
 • Pasigirti puikiu kokybinių ir kiekybinių metodų išmanymu, juos taikyti praktikoje;
 • Įsidarbinti politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • Dalyvauti programos tyrėjų vykdomuose tyrimuose.

Pasirinkę programą studijuoja kartu su sumaniais ir ambicingais lyderiais, kuriems dėsto savo srities profesionalai, atliekantys tarptautinius tyrimus ir turintys daug praktinės patirties. Ši studijų programa tai ir žmonių tinklas, padedantis tobulėti ir po studijų baigimo. Programos dėstytojai bendradarbiauja su studentais, įtraukdami juos į bendrus mokslinius tyrimus bei  vykdomus projektus, ir todėl neretai dar studijų metais daugelis studentų įsidarbina politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose. Studijų metais įgyti gebėjimai suteikia ženklų konkurencinį pranašumą ir leidžia sėkmingai kopti karjeros laiptais.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Emilė Balodytė

„Stoti į TSPMI buvo vienas geriausių mano gyvenime priimtų sprendimų. Sunkiai galiu apibūdinti kokia laiminga jaučiuosi čia studijuodama."

Visi VU TSPMI žmonės