Uždaryti
2020-01-25 18:21:42
2020-01-24 00:00:00

Mieli VU TSPMI bibliotekos lankytojai, nuo sausio 26 d. iki vasario 2 d. institute vyks Tarptautinė Žiemos mokykla, kurios metu bus apribotas naudojimasis Žiemos sodo skaitykla. Atsiprašome už nepatogumus.

 

 

Europos studijos

Apie programą

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus. Tai vienintelė galimybė Lietuvoje studijuoti Europos politiką ir ekonomiką tuo pat metu. Programoje siūlomi tokie kursai kaip „Europos integracija: teorijos, institucijos ir sprendimų priėmimo procesai“, „Europos integracijos politinė ekonomija“, „Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija“.

Studijų programa
Svarbu žinoti
  • Studijų trukmė – 2 metai.
  • Priėmimo balą sudaro motyvacinio pokalbio ir esė vertinimas (50%) bei diplomo priedelio vidurkis (50%). Motyvacinė esė – trumpas (iki 3,5 tūkst. spaudos ženklų) laiškas, kuriame būtų glaustai ir argumentuotai paaiškintos priežastys, lėmusios studijų programos pasirinkimą. Daugiau apie stojimo procedūrą ir etapus – čia.
  • 2018-2019 m.m. į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti 11 studentų. Metinė studijų kaina nefinansuojamoje vietoje – 2265 EUR/ 7820 LT.
  • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais: VU TSPMI Studijų skyriaus vedėja Lina Strupinskienė, lina.strupinskiene@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 40

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Programos ašį sudaro dviejų krypčių dalykai: a) teoriniai, apimantys Europos idėjos atsiradimą bei su ja susijusias problemas, bei b) praktiniai, orientuoti į politinę ekonomiją, teisinę bei institucinę sąrangą ir procesus. Pirmosios krypties dalykai padeda išskirtinai giliai  suprasti pamatines (teorines ir metodologines) Europos idėjos analizės problemas, dalykinį ir istorinį Europos idėjos turinį. Antrieji – studentams suteikia išsamių Europos politinės ekonomijos bei institucijų veiklos žinių, parengiančių praktiniam susidūrimui bei padedančių analizuoti ir kritiškai vertinti Europos integracijos procesus.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4133

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Emilė Balodytė

„Stoti į TSPMI buvo vienas geriausių mano gyvenime priimtų sprendimų. Sunkiai galiu apibūdinti kokia laiminga jaučiuosi čia studijuodama."

Visi VU TSPMI žmonės