Magistrantūros studijos

Pasirenkamųjų dalykų tvarkaraštis (pavasario semestras) (lietuvių k.)

Eastern European and Russian Studies (spring semester) (anglų k.)

Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika (pavasario semestras) (lietuvių k.)

Šiuolaikinės politikos studijos (pavasario semestras) (lietuvių k.)

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija (pavasario semestras) (lietuvių k.)

Viešosios politikos analizė (pavasario semestras) (lietuvių k.)

Politika ir medijos (pavasario semestras) (lietuvių k.)