Vilius Ivanauskas

Humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 2009 m. Podoktorantūros programos stažuotojas ir dėstytojas VU TSPMI.

2008 m. baigė doktorantūros studijas Lietuvos istorijos institute (pagal doktorantūros teikimo sutartį su Klaipėdos universitetu).  
Daktaro disertacija „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970-1988 m.) 2009 m. LJMS organizuotame konkurse „Geriausios 2008 m. disertacijos" pripažinta viena iš trijų geriausių humanitarinių-socialinių mokslų disertacijų (apdovanojimas LR Prezidentūroje).
 
2003 m.  baigė istorijos  magistro studijas VU Istorijos fakultete.
2002 m. baigė  politikos mokslų bakalauro studijas VU TSPMI.
2001 m. baigė istorijos bakalauro studijas VU Istorijos fakultete.

2010 m. vasario mėn. mokslinė stažuotė kelių JAV universitetų Rytų Europos ir Rusijos tyrimų centruose (Stanfordo, Kalifornijos Berklio ir Indianos universitetai). Skaitytos viešosios  paskaitos Kalifornijos Berklio ir Indianos universitetuose.    
 
2005 m. rudenį mokslinė stažuotė Max-Planck socialinės antropologijos institute (Halle-Salle, Vokietija).
2002 m. pusę metų pagal mainų programą studijavo Kopenhagos universitete (Antropologijos ir Politikos mokslų institutai).

Papildoma informacija:

El. paštas: vilius.ivanauskas [eta] gmail.com

Publikacijos:
- Ivanauskas V., Sovietinis režimas ir kultūrinės nomenklatūros kaita vėlyvuoju sovietmečiu Lietuvoje. Rašytojų aplinkos atvejis, Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr.4, p. 53-84.
- Ivanauskas V., The projection of the “blossoming of the nation” among the Lithuanian cultural elite during the soviet period, Meno istorija ir kritika, 2010, T. 6, p. 172-178.  
- Ivanauskas V., Soviet-Period Achievements in Lithuania and their Intrepretations:  A Look at the National aspects from the Perspective of Evaluating Nomenklatura Activity, Darbai ir dienos, Nr.52, 2009, Kaunas, p. 105-118.
- Ivanauskas V., The spread of Russian language and Educational policy of soviet Lithuania in 80s., Lietuvos istorijos metraštis, 2008, Nr.1 (2009), Vilnius, LII leidykla.
- Ivanauskas V., Lithuanian nomenclatura in bureaucratic system: between stagnation and dynamics (1970-1988). Doctoral dissertation, Vilnius, 2008.
- Ivanauskas V., The style of bureaucratic Governance in Lithuania During the Period of  „Real socialism", Darbai ir dienos, Nr.50, 2008, Kaunas, p.261-287.
- Ivanauskas V., Soviet structure in a post-socialist country, The Northern dimension of the European unijon: glancing back, looking forward. Proceedings from the Northern dimension network, Manchester Metropolitan university; Kaunas: Technologija, 2007, p. 86-90.
- Ivanauskas V., Use of the Russian language to foster the Soviet Identity and the National Policy in the Soviet System in the 1979s-80s, Lietuvos istorijos metraštis, 2007, Nr. 2, Vilnius, LII leidykla, p. 121-137.
- Ivanauskas V., Europe in everyday life: identities and strategies, Lietuvos etnologija, Vilnius: LII l-kla, 2006, [t.] 5 (14): Kasdienybė ir kultūra, p. 97-112.
- Ivanauskas V., Work ethics of soviet bureaucrats, informal routines and the defects of socialist planning, Filosofija, Sociologija, 2006, nr. 4, p. 1-2.