Lauras Bielinis

Socialinių mokslų daktaras.
TSPMI dirba nuo 1995 metų ir yra TSPMI Tarybos narys.
2003 m. tapo Baltarusijos instituto direktoriumi.
Iki 2006 m. žurnalo "Politologija" vyr. redaktorius. Lietuvos politologų asociacijos narys.
Nuo 2006 m. iki 2009m. ėjo Lietuvos Republikos Prezidento patarėjo pareigas, dirbo Vidaus politikos ir analizės grupės vadovu

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Oratorystės menas
  • Politiniai žiniasklaidos efektai

Papildoma informacija:

Email: lauras.bielinis [eta] tspmi.vu.lt

Publikacijos:
Recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose:

- Bielinis L., Электронная демократия: политика в условиях глобальной коммуникации, Журнал социологии и социальной антропологии, 2003, t. VI, no. 4.
- Bielinis L., Аспекты непонимания в условиях глобальной коммуникации, Глобальный мир перед новыми вызовами: Сборник статей  Минск, 2002.
Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose:
- Bielinis L., Precondictions and possibilities of democracy in Belarus ; Perspectives Belarus development after 2006, Vilnius, p. 65-95, 151-180.
- Bielinis L., Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos, Konservatizmo takoskyros, Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006, p. 133-144.
- Bielinis L., Politinio chaoso mechanika ir jo pasekmės Lietuvai, Kultūros barai, 2006, nr. 7, p. 6-7.  
- Bielinis L., Komunikacinis Rolando Pakso portretas prezidento krizės metu, Politika kaip komunikacinis žaidimas, Vilnius: VU leidykla, 2004, 115-128.
- Bielinis L., Mieganti sąmonė gimdo populizmą, Kultūros barai, 2004 Nr. 2, p. 2-4.
- Bielinis L., Pagaminti meno mylėtoją, arba Meno industrijos paradoksai, Dailė, 2004, Nr.1, p. 6-7.
- Bielinis L., Prieštaringos žiniasklaidos funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje, Politinė kultūra ir visuomenės kaita, Vilnius, 2002, p. 118-130.
- Bielinis L., "Akvariumo" principas televizijoje ir politikoje, arba apie telegeniškai modifikuotą politiką, Kultūros barai, 2002, Nr. 11, p. 10-13.
- Bielinis L., Prieštaringas žiniasklaidos poveikis valdžiai ir visuomenei, Politinė kultūra ir visuomenės kaita, Vilnius: Naujasis lankas, 2002, p. 118-130.
- Bielinis L., Šou principų dėsningumai Lietuvos politiniame gyvenime, Politologija, 2002, Nr. 1(25), p. 22-41.
- Bielinis L., Masių kultūra, Dailė, 2002, Nr. 1, p. 4-5.
- Bielinis L., Lingvistiniai politinės komunikacijos supratimo aspektai, Respectus Philologicus, 2002. Nr2 (7), p. 49-59.
- Bielinis L., Elektroninės demokratijos prieštaravimai, Politologija, 2001, Nr. 3(23), p. 44-67.
- Bielinis L., Prezidento rinkimai’97, Politologija, 1998/2 (12), p. 23-37.   
Straipsnių rinkiniai:
- Bielinis L., Moderni politinė komunikacija ir žiniasklaidos vaidmuo. Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje: straipsnių rinkinys (sud. Bielinis L), Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, 2010, p. 118-132.   
 - Dumbliauskas V., Politikų įtaka valstybės tarnybai, arba vieno lietuviško tarptautinio nesutarimo istorija, Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje: straipsnių rinkinys (sud. L. Bielinis), p. 58-76.    
Monografijos:
- Bielinis L.(sud.), Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 141p.
- Bielinis L. (kartu su Lopata R., Sirutavičius V., Stanytė Toločkienė I.), Lietuvos užsienio politikos rytų kryptis: santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 158 p.
- Bielinis L., Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida. Prieštaringa komunikacinė simbiozė. Vilnius: Eugrimas, 2005, 127 p.
- Bielinis L., Prezidento rinkimų anatomija: 2002 metų prezidento rinkimai Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2003, 207p.
- Bielinis L., Rusija ir NVS : metodinė medžiaga praktiniems studentų užsiėmimams, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 36 p.
- Bielinis L., Rinkiminių technologijų įvadas. V.: Margi raštai. 2000, 127 p.