Klaudijus Maniokas

Dr. Klaudijus Maniokas, TSPMI docentas, TSPMI dirba nuo 1996 metų. 2002 metais apgynė daktaro disertaciją ES plėtra ir europeizacija. Iki 2004 metų taip pat dirbo Lietuvos Respublikos valstybės tarnyboje -- buvo Europos Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas, Vyriausiojo derybininko dėl ES narystės pavaduotojas. Nuo 2004 metų dirbo viešosios įstaigos Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai direktoriumi, vėliau tapo jos valdybos pirmininku. Pastaraisiais metais daug dirbo Vakarų Balkanuose ir Rytų kaimynystės šalyse konsultuodamas jų vyriausybes ES integracijos temomis.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • ES valstybių narių Europos politika
  • Europeizacija RVE
  • ES valstybių narių Europos politika (ES)
  • Europeizacija
  • ES valstybių narių Europos politika (VPA)

Papildoma informacija:

El. paštas: k.maniokas [eta] estep.lt


Publikacijos:

Knygos:

-Klaudijus Maniokas (bendraautorius), Europos Sąjungos enciklopedija. Vilnius: Eugrimas, 2008;
-Grikienis, Rimantas, Maniokas, Klaudijus, Martikonis, Rytis, Sinkevičius, Evaldas, Vilpišauskas, Ramūnas, Vitkus, Gediminas, Europos Sąjunga; enciklopedinis žinynas. Vilnius: Eugrimas, 2008:
-Klaudijus Maniokas (bendraautorius), Lietuvos Europos politikos vidutinių ir ilguoju laikotarpiu metmenys. Strateginių studijų centras, Lietuva, 2007;
-Klaudijus Maniokas (with Darius Zeruolis), Policy Development Capacities of Ministries.Lithuania: SIGMA, 2005;
-Klaudijus Maniokas (co-editor and co-author), Unification of Europe and Lithuania's Accession Negotiation. Vilnius: Eugrimas, 2005;
-Klaudijus Maniokas, Ramūnas vilpišauskas, Darius Žeruolis (red.), Lietuvos kelias į Europos Sąjungą: Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės sąjungoje. Vilnius: Eugrimas, 2004;
-Klaudijus Maniokas, Europos sąjungos plėtra ir europeizacija: Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą (monografija). Vilnius: Eugrimas, 2003;
-Grikienis, Rimantas, Maniokas, Klaudijus, Martikonis, Rytis, Sinkevičius, Evaldas, Vilpišauskas, Ramūnas, Vitkus, Gediminas, Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Eugrimas, 2002;

Straipsniai:


-Klaudijus Maniokas, "Vilnius: Lithuania’s "austerity crusade" threatened by deepening recession"//Europe’s World : the only Europe-wide policy journal. 2009, no. 12;
-Klaudijus Maniokas, National Coordination of European Policy in Lithuania (with Ramunas Vilpisauskas), in Kassim, H., (ed.) Coordination of European Policy in the New Member States (provisional title, forthcoming);
-Klaudijus Maniokas, Implications of the Eastern Partnership for Georgia: Association Agreement and other issues, in Kakha Gogolashvili and Sergi Kapanidze (eds): European Union and Georgia: Current Issues and Prospects for the Future, Tbilisi, GFSIS, 2009, 96-114;
-Klaudijus Maniokas, Compliance and Conditionality in Lithuania: the Case of the Best Performer, in: Frank Schimmelfennig and Florian Trauner (eds): Post-accession compliance in the EU's new member states, European Integration online Papers, 2009, Special Issue 2, 13. http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-020a.htm;
-Klaudijus Maniokas, Vilnius: Lithuania's "austerity crusade" threatened by deepening recession, Europe's World, Summer 2009, http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/21386/Default.aspx.;
-Klaudijus Maniokas, "Lisabonos sutarties implikacijos Lietuvai: kvalifikuota dauguma ir Europos Sąjungos darbotvarkė"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2009, nr 3;
-Klaudijus Maniokas, "Conditionality and compliance in Lithuania: the case of the best performer"//European Integration online Papers. 2009, vol. 13, special issue 2;
-Klaudijus Maniokas, Preparation for Structural Funds and Europeanization: The Case of Lithuania, in Conzelmann, Thomas / Smith, Randall (eds.): "Multi-level governance in the European Union: Taking Stock and Looking Ahead". Baden-Baden: Nomos, 2008;
-Klaudijus Maniokas, "Europeizacijos nuotykiai už ES ribų"//Politologija. 2007 nr.3;
-Klaudijus Maniokas, Regulatory management and EU accession: experience of Lithuania, paper presented at the ReSPA/SIGMA conference on regulatory management in the Balkans, Skopje, 20-24 November, 2006;
-Klaudijus Maniokas, Improving user-friendliness of structural funds management system: challenges and constraints in Lithuania, paper submitted for the panel 'Cutting the red tape: management of structural funds in 2007-2013', European Commission conference 'Open Days 2006', Brussels, 9-12 October 2006;
-Klaudijus Maniokas, The logic of europeanization in the Central and Eastern European members of the EU and its implications for the behaviour of the new member states: the Lithuanian case, Paper for a workshop "EU Accession and Integration: Nordic Experiences and Baltic Perspectives", NOPSA 2005 Conference, Reykjavik 11-13 August 2005;
-Klaudijus Maniokas, Elargissement versus europeanisation, in Bayou, C. (ed.), Itineraires baltes, Regard sur l'Est, 2005;
-Klaudijus Maniokas, "QMV ir įvairovės valdymas ES Europos Konstitucijoje"//Jurisprudencija, 2005;
-Klaudijus Maniokas, "Pasitenkinimas demokratija, gerovė ir viešoji politika: gerovės valstybės kūrimo perspektyvos Lietuvoje//Politologija. 2005, nr. 2 (38);
-Klaudijus Maniokas, "Élargissement versus européanisation"//Itenéraires baltes: Estonie, Lettonie, Lituanie.Istanbul, 2005;
-Klaudijus Maniokas, Linking Co-ordination of European Affairs and European Policy: Lithuania and other New Member States in the Decision-Making Process of the EU (with Antoaneta Dimitrova), Paper presented at 12th NISPAcee Annual Conference in Vilnius, Lithuania, 2004;
-Klaudijus Maniokas, Governance of the EU Enlargement, in Dimitrova, A. (ed.) Driven to Change: The European Union's Enlargement Viewed from the East. Manchester University Press, 2004;
-Klaudijus Maniokas, "The method of the European Union’s enlargement to the East: a critical appraisal "//Driven to change : the European Union’s enlargement viewed from the East. Manchester: Manchester University, 2004;
-Klaudijus Maniokas, "Lithuania’s European policy and its co-ordination"//Lithuanian political science yearbook 2003;
-Klaudijus Maniokas, "Lietuvos Europos politika ir jos koordinavimas"//Lietuvos kelias į Europos sąjungą: Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės sąjungoje. Vilnius: Eugrimas, 2004;
-Klaudijus Maniokas, "Kelias iki derybų: plėtros instrumentai ir Lietuvos statuso raida"//Lietuvos kelias į Europos sąjungą: Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės sąjungoje. Vilnius: Eugrimas, 2004;
-Klaudijus Maniokas, "Išvados ir pamokos"//Lietuvos kelias į Europos sąjungą: Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės sąjungoje. Vilnius: Eugrimas, 2004;
-Klaudijus Maniokas, "Derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo"//Lietuvos kelias į Europos sąjungą: Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės sąjungoje. Vilnius: Eugrimas, 2004;
-Klaudijus Maniokas, "Poakcesyjne wyzwania stojące przed państwami Europy Środkowej i Wschodniej"//Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia. Krakow, 2003;
-Klaudijus Maniokas, "Concept of europeanisation and its place in the theories of the European integration "//Lithuanian political science yearbook 2001. Vilnius: Institute of International Relations and political Science, Vilnius University;
-Klaudijus Maniokas, Lithuania's Regional Policy, in Report on Human Development in Lithuania 2000, United Nations Development Programme, Vilnius, 2000;
-Klaudijus Maniokas, "Methodology of the EU Enlargement: a critical appraisal"//Lithuanian foreign policy review. 2000, nr. 1(5):
-Klaudijus Maniokas, Management of European Affairs at the Executive Level in Lithuania, Latvia, Estonia and other associated Central and Eastern European countries, in K. Malfliet, W. Keygnaert (eds.) The Baltic states in an Enlarging EU - Towards a Partnership between Small States?, Leuven, 1999.

Pranešimai:

-Klaudijus Maniokas, "Europos Sąjungos plėtra ir nacionalinis politinis konsensusas"//Europos Sąjungos plėtros proceso pilietiniai bei ekonominiai iššūkiai: Prancūzijos ir Lietuvos požiūriai : tarptautinė konferencija, 2000 m. lapkričio 21 d.