Karolis Aleksa

VU TSPMI dėstytojas nuo 2007 m.

2012 m. apgynė disertaciją tema „JAV karinės transformacijos poveikis Rusijos ir Kinijos saugumo politikai“

Papildoma informacija:

El. paštas: karolisaleksa [eta] hotmail.com


Publikacijos:

- Aleksa K., Karinio pokyčio poveikio tarptautinei sistemai interpretacijos, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2009- 2010, Vilnius: Lietuvos Karo Akademija, 2010.
- Aleksa K. (kartu su Grubliauskas J., Statkus N. ir kt.), Vokietijos, Portugalijos ir Slovėnijos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungai lyginamoji analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
- Aleksa K., Apie JAV užsienio politikos alternatyvas santykiuose su Rusija, Politologija, Vilniaus universitetas, 2006/3 (43), p. 111-117.
- Aleksa K., Neatsakyti klausimai Rusijos užsienio politikoje, Politologija, Vilniaus universitetas, 2003/3 (31), p. 156-163.