Guoda Azguridienė

Doc. dr. Guoda Azguridienė (buv. Steponavičienė).
1997 - 2009 - ekonominės politikos analitikė Lietuvos Laisvosios rinkos institute (nuo 2001 m. LLRI viceprezidentė);
Pedagoginė veikla:
2000 - 2001 ir 2003 m. (3 semestrus) dėstė Miesto ūkio ekonomikos kursą mieso ūkio vadybos inžinieriams (magistrams), VGTU.
2006 - 2007 (du semestrus) dėstė Žinių ekonomikos strategijų kursą magistrams Žinių ekonomikos ir valdymo centre, VU.
2001-2004 paskaita tema "Socializmo teorinės prielaidos", LLRI skaitomame ekonomikos kurse Teisės fakultete, VU.
Nuo 2010 dėsto TSPMI socialinę politiką.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Social Policy
  • Socialinė politika (ES)
  • Socialinė politika (VPA)
  • Socialinės apsaugos modeliai gerovės valstybėje

Papildoma informacija:

El. paštas: guoda [eta] sveikiproduktai.lt

Publikacijos:
- Azguridienė G., Auksinės žuvelės ilgesys: Lietuvos civilizacijos metamorfozės trečiajame tūkstantmetyje:(ekonominė esė), Vilnius: Naujasis židinys - Aidai, 2010, p. 232.
- Azguridienė G., Pensijų sistemos tvarumas ir jos dalyvių interesai, Politologija, Vilniaus universitetas, 2010/4, p. 142-172.
- Azguridienė G., Ekonominė veikla ir vertybės, Naujasis Židinys - Aidai, 2009 Nr. 6, p.153-163.
- Azguridienė G., Marksistinė išnaudojimo teorija. Kn. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. T. 14, Magdalena-México, 2008.
- Steponavičienė G. (kartu su: Zylius R., Janonienė R., Piasecka L.), The Development of eServices in an Enlarged EU: eGovernment and eHealth in Lithuania. Institute for Prospective Technological studies, European Comission Joint Research Centre, 2007. 129 P.; http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur23050en_2.pdf
- Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos / Strateginių studijų centras, Pilietinės visuomenės institutas ; [sudarė Adomėnas M. ... [et al.]. Vilnius : Versus aureus, 2007 (nėra priskirtos autorystės).
- Azguridienė G., Sveikatos sistemos reformų anatomija. Kn. Lietuvių tauta ir pasaulis. T. 8: Sveikatos priežiūros reforma: visuomenės lūkesčiai, vykdytojų ir ekspertų vertinimai, A.Dumčius (redaktorius ir sudarytojas). Vilnius : Valstybės žinios, 2007.
- Steponavičienė G., Elektroninės valdžios galimybės mažinant korupciją viešajame sektoriuje. Kn. Kaip pažaboti korupciją???, Vilnius, Eugrimas, 2005. P. 161-190.
- Steponavičienė G. (kartu su Lomovska A., Demskis A.), Factors and Impacts in the Information Society: A Prospective Analysis in the Candidate Countries. Report on Lithuania, Institute for Prospective Technological studies, European Comission Joint Research Centre, 2003 October. 201 P.; ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur21281en.pdf.
Recenzijos:
- Azguridienė G., Koks kapitalizmas be ekonomikos? [rec.kn. Norkus Z., „Kokia demokratija, koks kapitalizmas?"], Knygų aidai, 2009 Nr. 4.
- Azguridienė G., Politinio nekorektiškumo smagesys arba kaip parašyti bestselerį [rec.KN. N.N. Taleb, „The Black Swan"], Naujasis Židinys - Aidai, 2008 Nr. 7-8.
Studijos:
- Lietuvos geležinkeliai: kaip ir kada reformuosime (bendraautorė), LLRI, 2005 gruodis. www.lrinka.lt/uploads/files/dir5/8_0.php
- Kelių finansavimo alternatyvos (autorė), LLRI, 2005 balandis-rugsėjis www.lrinka.lt/uploads/files/19_0.php