Egidijus Kūris

E. Kūris yra socialinių mokslų daktaras, profesorius. 1992 - 1999 metais buvo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius. Be direktoriaus pareigų 1995 - 1998 m. buvo ir Lietuvos politologų asociacijos prezidentas. Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 1999 m. kovo mėn., o Konstitucinio Teismo pirmininku tapo 2002 m. balandžio mėn. Šias pareigas ėjo iki 2008 m. Profesorius dėsto VU Teisės fakultete bei TSPMI.

Papildoma informacija:

El. paštas: e.kuris [eta] zebra.lt

Publikacijos:
Monografijos:
- Kūris E. (kartu su Jarašiūnas E., Lapinskas K. ir kt.) Constitutional justice in Lithuania, Vilnius, 2003. 677 p.
- Kūris E. (Birmontienė T. Jarašiūnas E. ir kt.), Lietuvos konstitucinė teisė, Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, Leidybos centras, 2002. 923 p.    
Straipsniai:
- Kūris E., Konstitucinės justicijos proceso teisės klausimu, Teisė, Vilniaus universitetas. 2011, t. 78, p. 7-27.  - Kūris E., The legal philosophy of the Lithuanian Constitutional Court: Issues of Human rights and their limits, Liège, Strasbourg, Bruxelles: parcours des droits de l’homme. Liber amicorum Michel Melchior, p. 339-368.    
- Kūris E., Konstytucyjny wymiar sprawiedliwości na Litwie a doktryna państwa prawa, Demokratyczne państwo prawne w teorii i praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lodz, 2010, p. 227-265.    
- Kūris E., Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereotipai ir kontrargumentai, Jurisprudencija, Mykolo Romerio universitetas. 2009, t. 2, p. 131-149.    
- Kūris E., Lithuania, EUDO citizenship observatory: country report: Lithuania, 2009, 49 p.
- Kūris E., Konstitucija, teismai ir demokratija, Konstitucinė jurisprudencija, 2008, nr. 4,p. 254-267.    
- Kūris E., Nadrzędność prawa w życiu publicznym - wartość czy przeszkoda, Lex est Rex in Polonia et in Lithuania... : Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie i dziedzictwo, Warszawa, 2008, p. 95-106.    
- Kūris E., The Constitutional Court and the changing paradigm of the Constitutional Law - the Lithuanian experience, Festskrift till Anders Fogelklou, Upsala, 2008, p. 127-139.    
- Kūris E., Valdžių padalijimo principas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, Konstituciniai valdžių sandaros principai: tarptautinės konferencijos medžiaga, p. 10-21.      
- Kūris E., Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje: sambūvio algoritmo paieškos, Teisė besikeičiančioje Europoje, Vilnius, 2008, p. 669-707.
- Kūris E., Доктрина разделения властей в практике Конституционного суда Литвы, Конституционный Суд как гарант разделения властей: сборник докладов, Moskva, 2004, p. 93-112.
- Kūris E., Ekstranacionaliniai veiksniai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui aiškinant Konstituciją, Teisė: mokslo darbai. 2004, t. 50, p. 78-93.       
- Kūris E., Konstitucinis Teismas ir įstatymų leidyba: žvilgsnis "iš vidaus": Teisės problemos: mokslinis-praktinis žurnalas. 2004, nr. 1(43), p. 115-132.       
- Kūris E., Доктрина разделения властей в практике Конституционного суда Литвы, Конституционное право: Восточноевропейское обозрение, 2004, no. 2(47), p. 70-78.
- Kūris E., O stabil'nosti konstitucii, istočnikach konstitucionnogo prava i minimom vsemoguščestve konstitucionnych sudov. Jerevan: Centr konstitucionnogo prava, 2004   
- Kūris E., Konstitucionalizmas, holizmas ir antilegalizmas, Konstitucija ir politikos teorija, Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 7-18.      
- Kūris E., Konstitucinė justicija Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis, Justitia. 2003, nr. 3-4, p. 2-12.    
- Kūris E., Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma, Teisės problemos: mokslinis-praktinis žurnalas, 2003, nr. 3(41), p. 8-32.
- Kūris E., Judges as Guardians of the Constitution: "Strict" or "Liberal" Interpretation, in E. Smith (ed.). Old and New Constitutions: The Constitution as Instrument of Change. Stockholm: SNS Förlag, 2003.
- Kūris E., The Constitutional Court of Lithuania and the Death Penalty, in Revue de justice constitutionelle est-européene, 2003, numéro spécial.
- Kūris E., Grynoji teisės teorija, teisės sistema ir vertybės: normatyvizmo paradigmos iššūkis, Grynoji teisės teorija, vilnius: Eugrimas, 2002, p. 11-41.    
- Kūris E., Konstitucijos dvasia, Jurisprudencija: mokslo darbai, 2002, t. 30(22), p. 16-31.    
- Kūris E., Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai, Jurisprudencija: mokslo darbai, 2002, t. 26(18), p. 30-55.    
- Kūris E., Konstitucijos principai ir Konstitucijos tekstas, Jurisprudencija: mokslo darbai. 2002, t. 23(15), p. 46-70.    
- Kūris E., Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje, Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje: [Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konferencijos medžiaga, Neringa, 2001 birželio 11-12 d., Vilnius, 2002, p. 208-334.   - Kūris E., The Constitutional Court and the legislative process in Lithuania, Revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, no. 2, p. 195-128.    
- Kūris E., Некоторые вопросы конституционно допустимых ограничений права собственности в практике Конституционного (..), Роль Конституционных судов в обеспечении права собственности: сборник докладов, Moskva, 2001, p. 86-103.      
- Kūris E., Chronique de jurisprudence de la cour constitutionnelle de la Republique de Lituanie, Revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, no. 2, p. 95-122.    
- Kūris E., Проблемы судебной власти в юриспруденции Конституционного Суда Литвы, Разделение властей, Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демокр., 2001, p. 101-113.    
- Kūris E. (kartu su Lopata R.), Political science in Lithuania: a new academic discipline and field of research, Lithuanian political science yearbook 1999, p. 7-16.    
- Kūris E., Konstitucija ir jos aiškinimas, Politologija. 1999, nr. 2(14), p. 3-16.    
- Kūris E., Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo "orbiter dicta": Lietuvos Respublikos Prezidento institucija pagal KOnstitucinio Teismo 1997 m. sausio 10 d. nutarimą, Politologija, 1998, nr. 1(11), p. 3-94.
Pranešimai:   
- Kūris E., Principle of separation of powers in jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, Constitutional principles of authority structure, Vilnius, 2008, p. 10-23.    
- Kūris E., Constitutional justice in Lithuania: the first decade, Constitutional justice and the rule of law: international conference held to commemorate the 10th anniversary of the constitutional court of the republic of Lithuania Vilnius, 4 september 2003, Vilnius, 2004, p. 25-51.    
- Kūris E., Konstitucinė justicija Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis, Konstitucinis teisingumas ir teisės viešpatavimas: tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo 10-mečiui, Vilnius, 2004, p. 22-45.    
- Kūris E., Limits of realization of the human rights in the jurisprudence of the Constitutional court of the Republic of Lithuania, Basic criteria of the evaluation of the limitation of Human Rights in the practice of constitutional justice: VIII Yerevan international conference, 3-4. X. 2003, Yerevan, 2003, p. 41-61. 
- Kūris E., Konstitucija, konstitucinė doktrina ir Konstitucinio Teismo diskrecija, Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas: Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga, 2002 m. kovo 15-16 d., Vilnius, 2002, p. 9-40.    
- Kūris E., The Constitution, constitutional doctrine and Court’s discretion, Interpretation and direct application of the constitution: the Baltic-Nordic regional conference, Vilnius 15-16 March 2002, p. 10-47.        
- Kūris E., Проблемы судебной власти в юриспруденции Конституционного Суда Литвы, Конституционное правосудие на рубеже веков: материалы международной конференции, посвященной 10-летию Кон., Moskva, 2002, p. 102-110.                 
Žodynai:
- Politikos mokslų enciklopedinis žodynas, (sudarytojai: Kūris E., Jankauskas A., Jokubaitis A. ir kt.), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 196 p.