Jovita Neliupšienė

Dr. Jovita Neliupšienė Institute dirbti pradėjo 2006 metais. 2009 m. apsigynė daktaro disertaciją, tema "Tautinė savimonė ir valstybingumo formavimasis: NVS  šalių patirtis". VU TSPMI studentų korporacijos "RePublica" filisterė. Šiuo metu dr. Jovita Neliupšienė yra prezidentės patarėja užsienio politikos klausimais.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Didžiųjų valstybių politika besivystančiose šalyse
  • Belarus studies
  • Baltarusijos ir Ukrainos studijos

Papildoma informacija:

El. paštas: jovita.neliupsiene [eta] president.lt


Publikacijos:

Straipsniai:

-Jovita Pranevičiūtė, "Naujai senos grėsmės, arba kas ko bijo Šiaurės Atlanto aljanse"//Beieškant NATO Lietuvoje : pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010:
-Jovita Pranevičiūtė, "Strategic Powers in Europe: Who is In and Who is Out?"//Lithuanian foreign policy review. 2010, nr. 23. Vilnius: Foreign Policy Research Cetre, 2010;
-Jovita Pranevičiūtė (disertacija), "Nacionalinės tapatybės formavimosi veiksniai NVS erdvėje: Baltarusijos ir Ukrainos atvejų analizė". Vilnius, 2009;
-Jovita Pranevičiūtė, "Belarus identity: ideals or trades-off?"//Lithuanian political science yearbook 2007;
-Jovita Pranevičiūtė, "Baltarusija - neįvykęs fenomenas"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2006-2007;
-Jovita Pranevičiūtė, "Belarus - the unfulfilled phenomena: the prospects of social mobilization"//Lithuanian annual strategic review 2006 .

Recenzijos:

-Jovita Pranevičiūtė, "Liberalus nacionalizmas tradicinėse demokratijose ir postsovietinėje erdvėje"//Politologija. 2007, nr. 1.