Jonas Saladžius

Institute dirba nuo 1996 metų. Taip pat dėsto Vilniaus Universiteto Teisės Fakultete bei Mykolo Romerio Universitete. Tarptautinės advokatų kontoros Eversheds Saladžius vadovaujantis partneris. Tarptautinės advokatų kontoros Eversheds International Limited (Didžioji Britanija) valdybos narys. Eversheds tarptautinių projektų grupės, įmonių teisės grupės bei energetikos teisės grupės narys. Lietuvos advokatūros narys. Lietuvos advokatūros delegacijos vadovas CCBE (Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba) (2004-2008). Lietuvos advokatūros atstovas CCBE (Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos) vykdomajame komitete, darbo komitetuose ir plenarinėse sesijose Paryžiuje, Edinburge, Briuselyje ir Vienoje (2004-2008). Lietuvos advokatų tarybos delegacijos vadovas 29,30,32,36-ajame Advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų prezidentų metiniuose susitikimuose. Lietuvos advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narys (2005-2008). Lietuvos advokatūros leidžiamo žurnalo "Lietuvos advokatūra" redakcijos komisijos. Tarptautinės advokatų asociacijos (International Bar Association) narys. Teisinės Praktikos Grupės, Bankininkystės, Įmonių bei Susijungimų ir įsigijimų teisės, Arbitražo ir Teisminių ginčų Komitetų Narys. Tarptautinės advokatų asociacijos Europos Forumo narys. Tarptautinės advokatų asociacijos Kapitalo rinkos Forumo narys. Tarptautinės advokatų asociacijos Viešojo ir profesinio intereso skyriaus (PPID) narys. Kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo konferencijose Buenos Airėse, Singapūre, Čikagoje, Prahoje, Auklende, San Franciske, Durbane, Kankune , Amsterdame, Paryžiuje, Londone, Frankfurte, Madride. Amerikos Prekybos Rūmų Lietuvoje Valdybos narys ir viceprezidentas. "Junior Achievement Lietuva" Valdybos narys.

Papildoma informacija:

El. paštas: jonas.saladžius [eta] evershedssaladzius.lt

Publikacijos:

-Leidinio Projektų finansavimas bendrautorius, 2008;
-Vadovėlio Tarptautinė verslo teisė (International Business Law) (EU PHARE) bendraautorius;
-Leidinio Europos Amerikos verslas bendraautorius, 2007;
-Leidinio Vaistinių preparatų reklama bendraautorius, 2006, 2007;
-Leidinio Nekilnojamasis turtas bendrautorius, 2006, 2007, 2008;
-Knygos Nekilnojamasis turtas Lietuvoje, bendrautorius, 2005;
-Knygos Tarptautinės organizacijos bendraautorius;
-Jonas Saladžius, "Lietuvos Respublikos mokesčių sistema ir jos aktualijos" //Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos : tęstinis priedas - sąsiuvinis. 1999, nr. 4.