Arūnas Molis

VU TSPMI 2001 įgijo Politikos mokslų bakalauro, o 2008 m.  politikos mokslų krypties daktaro laipsnį. Europos studijų magistro studijas baigė Bremene (2002 m.). Stažavosi ES Saugumo studijų institute (2007 m., Paryžius) ir Europos politikos institute (2010 m., Berlynas). Dėstė ir dėsto Lietuvos, Estijos, Latvijos bei Vokietijos universitetuose. 2002-2005 m. dirbo Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje, 2005-2007 m. - Strateginių Studijų Centre, 2007-2010 m. - Baltijos gynybos koledže (Tartu, Estija). Nuo 2010 m.  Energetinio saugumo tyrimų centre prie VDU eina mokslo darbuotojo pareigas, nuo 2011 m. analizės ir tyrimų sritį kuruoja NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre (iki 2013 m. veikusio Energetinio saugumo centro prie LR URM vardu).

Papildoma informacija:

El. paštas: arunas.molis [eta] gmail.com


Publikacijos:

Knygos, moksliniai darbai:

-Arūnas Molis, Encyclopedia of Military Science, SAGE Publications, INC, Thousand Oaks, 2012 [contribution with several entries];
-Arūnas Molis, Military dimension of Russian energy policy: look from the Baltics. Russian Energy and Security, FOI - Swedish Defence Research Agency, Routledge, 2012 [contribution to the book with a chapter];
- Arūnas MolisNordic-Baltic-US energy cooperation: any progress expected? Nordic-Baltic-American Cooperation – Shaping the U.S. – European Agenda. SAIS Center for Transatlantic relations, 2012; [contribution with one chapter];
- Arūnas Molis, Study on instruments to enhance the EU external policy in the field of energy and strengthen coordination among EU Member States in relations with third parties in the field of energy, accomplished by consulting firm ESTEP according to the contract with Lithuanian ministry of foreign affairs, ESTEP, 2012. [main expert];
-Arūnas Molis, Interrelation between Lithuanian energy policy and the EU Energy Strategy, Feasibility study on the LNG terminal construction in Klaipėda, SWECO Lietuva, 2011. [contribution with several chapters]; 
-Arūnas Molis,  Creating methodology for energy security analysis and integrated security level assessment, National science program „Future energy“, Energy Security Research Center at VDU-LEI, 2011. [contribution with several chapters];
-Arūnas Molis, Looking for a new strategic concept. Lithuania and NATO: achievements, failures, perspectives, 2004-2010, VU IIRPS, 2011;
-Arūnas Molis, Naujos strateginės koncepcijos belaukiant, Lietuva ir Šiaurės atlanto sutarties organizacija: pasiekimai, nesekmės, perspektyvos. 2004-2010, VU TSPMI, 2011;
-Arūnas Molis, Bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos plėtros scenarijų tyrimas. Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Daktaro disertacija, Vilnius, 2008;
-Arūnas Molis, Perception of Russia's foreign policy. Case of Belarus.Intern ational Centre for Defence Studies, Tallinn, 2008;
-Arūnas Molis, ESGP instrumentų panaudojimo EKP rytinėjė demensijoje galimybės. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2007;
-Arūnas Molis, NATO energetinio saugumo dimensija: Lietuvos interesai. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2007;
-Arūnas Molis, Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės Afganistane plėtra. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2007;
-Arūnas Molis, Lietuvos galimybės diversifikuoti dujų tiekimą: pagrindinės kliūtys. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2007;
-Arūnas Molis, Lietuvos užsienio politikos strategija. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2006;
-Arūnas Molis, Lietuvos geoenergetinio saugumo politikos gairės ir Lietuvos geoenergetinių alternatyvų paieškos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2006;
-Arūnas Molis, Klaipėdos uosto ir miesto geostrateginis potencialas. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2006;
-Arūnas Molis, NATO ir Rusijos politinis ir gynybinis bendradarbiavimas: pasekmės ir galimybės Lietuvai. Strateginių studijų centras, Vilnius, 2006;
-Motieka, Egidijus, Sirutavičius, Vladas, Daniliauskas, Jonas, Molis, Arūnas, Politinių procesų ir struktūrų apžvalga Kaliningrado srityje. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2006;
-Arūnas Molis, Kaliningrad issue in the context of EU enlargement. Hochschule Bremen University of Applied Sciences. Magistro darbas, Bremen, 2002;
-Arūnas Molis, Ekonominis tranzitas kaip galimas Rusijos užsienio politikos įrankis: Lietuvos atvejis. Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Bakalauro darbas, Vilnius, 2001.

 

Straipsniai:

 

- Arūnas Molis, Perspectives of the nuclear energy development in the Baltic States, Lithuanian annual strategic review  2011, Strategic Research Center, Vilnius, 2012; 
- Arūnas Molis, Building methodology, assessing the risks: the case of energy security in the Baltic States, Baltic Journal of Economics, Volume 11, Issue 2, 2011; 
-Arūnas Molis, "A Baltic approach to security and defence issues in the context of NATO and the EU after Lisbon"//V4 Papers No.2, The Polish Institute of International Affairs, Varšuva, 2011; 
-Arūnas Molis, "EU-Russia energy relations: the Baltic perspective"//IEP Study Programme on European Security, 2011;
-Arūnas Molis,"Transforming the EU-Russia energy relations: the Baltic States’ vision"//Lithuanian foreign policy review. 2011, nr. 25;
-Arūnas Molis, Baltic military cooperation: past, present and the future.//Lithuanian Foreign Policy Review, Foreign Policy Research Center, Vilnius, 2009;
-Arūnas Molis, NATO or the ESDP? "Choice dilemma" for the Baltic States.//Zahraničná politika, Centre for Security Studies, Bratislava, 2009;
-Arūnas Molis, "Assessing US-Lithuanian relations"//CEPA Working Paper, Center for European Policy Analysis, Washington, DC, 2009;
-Arūnas Molis, "Baltic States between NATO and ESDP: Russian factor"//Lithuanian Foreign Policy Review, Foreign Policy Research Center, Vilnius, 2008;
-Arūnas Molis, "EU Crisis Management - A Strategic Approach"//Lithuanian annual strategic review, 2007;
-Arūnas Molis, "Europos Sąjunga ir krizių valdymas - strateginis požiūris"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga,2007;
-Arūnas Molis, "Energy security of Lithuania: challenges and perspectives"//Lithuanian Political Science Yearbook 2005, Ed. Algimantas Jankauskas, Vilnius, 2007;
-Arūnas Molis, "ESGP ateities scenarijai ir mažųjų valstybių interesai"//Politologija. 2006, nr. 4;
-Arūnas Molis, Prospects of transformation in Belarus: role of NATO, EU and the neighbours.//2005 Brzezinski Scholars Forum Scholar Paper, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 2006;
-Arūnas Molis, The NEGP drops away Lithuania's hopes to become transit Country.//Baltic Research Center, Baltic Mosaic analytics. Winter-Spring, St. Petersburg, 2006;
-Arūnas Molis, "Role and interests of small states in developing European security and defence policy"//Baltic Security and Defence Review, Volume 8, Tartu, 2006;
-Arūnas Molis, "Europos saugumo ir gynybos politikos ateities scenarijai bei mažųjų valstybių interesai"//Politologija. 2006, nr. 4;
-Arūnas Molis, pranešimas "EU defence capabilities: necessity or dangerous notion"//Enlarged European Union in house of Europe : new internal and external problems : international conference on European processess : proceedings. Kaunas: Technologija, 2005.

 

 

Dalyvavimas moksliniuose renginiuose, konferencijose, vasaros mokyklose:

 -Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Vilniaus Universiteto ir Europos Socialinio Fondo organizuota Europos energetikos reporterio stovykla. Visaginas, spalio 9-11 d., 2011 m. Perskaitytas pranešimas tema „Lietuvos energetikos politika“;
-“Riga Conference 2011”, Riga, Rugsėjo 16-17, 2011;
-Berlyno Humboldtų universiteto, Vilniaus universiteto, Kopenhagos universiteto, Turku universiteto, Tartu universiteto, Gdansko univeristeto bendra vasaros mokykla “Energy Security in the Baltic Sea Region in the 21. Century”, Berlin, 10-13 September, 2011. Perskaityta paskaita “Baltic States‘ Interests in the EU-Russia Energy Cooperation”;
-Tarptautinėje apskritojo stalo diskusija „Lietuva Europos Sąjungoje: laukiantys iššūkiai“, organizuota Ministro pirmininko tarnybos ir Center for European Policy Studies, Vilnius, liepos 7 d., 2011 m. Perskaitytas pranešimas tema „Energy security and climate change – setting priorities right”;
-German-Baltic Strategy Talks, “2-nd Strategy talk. International cooperation for energy security”, birželio 10 d. 2011, Vilnius. Perskaitytas pranešimas “NATO’s involvement in energy security” ;
-NATO konferencija “Emerging Security Challenges: Prospects for Energy Security in South-Eastern Europe”, Zagreb, Gegužės 26-27 d., 2011. Perskaitytas pranešimas “Baltic approach to energy security: importance of multilateral cooperation”;
-“Energy Conference 2011”, London, kovo 15 d., 2011. Perskaitytas pranešimas „Implementation of the 3-rd Internal Energy Market Package:  Lithuanian approach”;
-Belarus International Implementers’ Meeting “Presidential Election in Belarus 2010: lessons learned, prospects for Development”, Vilnius, vasario 3-4 d., 2011;
-German-Nordic-Baltic Forum “Specific Challenges confronting the EU in a mid- to long-term perspective”, Berlin, gruodžio 9-10 d., 2010. Perskaitytas pranešimas “How to manage the external aspects of European Energy Security”;
-Apskritojo stalo diskusija “NATO after Lisbon: results and perspectives”, Vilnius, gruodžio 1 d., 2010. Perskaitytas pranešimas “New NATO Strategic Concept: will NATO remain “most effective in the history”. 
-Apskritojo stalo diskusija “The EU, Russia and Eastern Europe. Dissenting views on security, stability and partnership?”, Berlin, lapkričio 22-23 d., 2010;
-The Third Meeting of the Trilateral Inter-Parliamentary Assembly Ukraine-Lithuania-Poland, dedicated to the Issue of Energy Security of Central and Eastern Europe, Vilnius, spalio 7–8  d., 2010. Perskaitytas pranešimas „Regional energy cooperation: main challenges and threats“
-Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių Asamblėjos III sesija, Vilnius, 2010 m. spalio 7–8 d. Skaitytas pranešimas tema “Regioninis bendradarbiavimas energetikos srityje: iššūkiai ir perspektyvos”
-OSCE Special Meeting On Assessing The OSCE’s Future Contribution To International Energy Security Co-Operation, Vilnius, 2010 m. rugsėjo 13-14 d;
-  “Riga Conference 2010”, Ryga, 2010 m. rugsėjo 10-11 d;
- Berlyno Humboldtų universiteto, Kopenhagos universiteto, Turku universiteto, Tartu universiteto, Gdansko univeristeto bendra vasaros mokykla“Energy Security in the Baltic Sea Region in the 21. Century”, Berlynas, 2010 rugsėjo 4-5 d., Skaitytos paskaitos temomis “Baltic Agenda of the Common EU Energy Policy” ir  “Baltic States‘ Interests in the EU-Russia Energy Cooperation”;
-11th IAEE European Conference “Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis”, Vilnius, 2010 m. rugpjūčio 25-28 d;
-CIRP Summer School 2010 “Russia, NATO and the EU: Prospects for a Traingular Cooperation”, Sankt Peterburgas, 2010 birželio 28 - liepos 2 d., Skaityta paskaita tema „Prospects of the EU-Russia energy cooperation“;
-German-Baltic Strategy Talks on “Soft Security, hard Threat Perceptions?”, Talinas, 2010 m. gegužės 27-28 d.