Alvidas Lukošaitis

Nuo 1997 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, nuo 2007 m. docentas. 1992–2007 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos analizės skyriuje, o 2007 m. tapo Seimo Parlamentinių tyrimų departamento direktoriumi. Nuo 2005 m. Lietuvos politologų asociacijos viceprezidentas.

Dėstomi kursai:

  • Lietuvos politinė sistema
  • Parlamentarizmas Lietuvoje: politinės (valdymo) sistemos analizės
  • Interesų grupės ir vyriausybės politika
  • Politikos mokslo pagrindai (2011)
  • Lietuvos politinė sistema (2011)

Papildoma informacija:

El. paštas: alvidas.lukosaitis [eta] lrs.lt


Publikacijos:

Knygos:

-Alvidas Lukošaitis (sud.), Politikos mokslų enciklopedinis žodynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla;
-Alvidas Lukošaitis, Parlamento institucionalizacija ir teisėkūros procesas : Lieutuvos atvejis (monografija). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005;
-Algis Krupavičius, Alvidas Lukošaitis (red.), Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida (monografija). Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004.

Straipsniai:

-Alvidas Lukošaitis, "Lobizmas užsienio šalyse ir Lietuvoje: teisinio reguliavimo ir institucionalizacijos problemos"//Politologija. 2011, nr. 2;
-Alvidas Lukošaitis, "Lietuviškasis parlamentarizmas ir Seimo rinkimų pralaimėtojai"//Lietuva po Seimo rinkimų 2008,Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009;
-Alvidas Lukošaitis, "A Coalition Minority Government in Lithuania: Formations, Circumstances and Activity Problems"// Lithuanian annual strategic review 2007;
-Alvydas Lukošaitis, "Koalicinė mažumos Vyriausybė Lietuvoje: sudarymo aplinkybės ir veiklos problemos"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2007;
-Alvidas Lukošaitis, "Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje: metodologinės pastabos apie trūkinėjančią "šeiminko-samdinio grandinę"//Politologija. 2007, nr. 2;
-Clark, Terry, Verseckaitė, Eglė, Lukošaitis, Alvidas, "The role of Committee systems in Post-communist legislatures : a case study of the Lithuanian Seimas"//Europe-Asia studies, vol. 58, 2006;
-Alvydas Lukošaitis, "Kitokio seimo belaukiant: parlamento espirit de corps analizė"//Lietuva po Seimo rinkimų 2004, Kaunas: Naujasis lankas, 2005;
-Algis Krupavičius, Alvidas Lukošaitis (red.), "Politinės sistemos koncepcija"// Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida (monografija). Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004;
-Alvidas Lukošaitis, "Parlamentas ir parlamentarizmas"// Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida (monografija). Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004;
-Alvidas Lukošaitis, "Interesų grupės"// Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida (monografija). Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004;
-Alvidas Lukošaitis, "Studija apie nuolatinius parlamento komitetus "naujosiose demokratijose"//Politologija. 2004, nr. 1 (33);
-Alvidas Lukošaitis, "Lietuvos parlamento frakcijų vienybė ir drausmė"//Politologija, 2004, 1 (33);
-Alvidas Lukošaitis, Darius Žeruolis, "Dynamics of Institutionalization of Standing Committees in Lithuanian Parliament, 1990 - 1992: The First Democratic Term”// David Olson, William Crowther. Committees in Post-Communist Democratic Parliaments. Comparative Institutionalization. Columbus: Ohio State University Press, 2003;
-Alvidas Lukošaitis, "Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai-2002: politinių partijų santykiai ir partinės sistemos raida"//Politologija. 2003, nr. 2 (30);
-Alvidas Lukošaitis, "Elections to local government councils’ 2002 : relations between political parties and the development of the party system"//Lithuanian political science yearbook 2002, Vilnius: Vilnius university, 2003;
-Alvidas Lukošaitis, Georg Armbrüster, "Zur Konsolidierung von Parlament und Demokratie in Litauen://Parlamente und Systemtransformation im postsozialistischen Europa. Opladen: Leske+Budrich, 2002;
-Alvidas Lukošaitis, Darius Žeruolis, "Dynamics of institutionalization of Standing Committees in the Lithuanian Parliament, 1990-92: the first democratic term"//Committees in post-communist democratic parliaments: comparative institutionalization, Ohio: The Ohio State University Press, 2002;
-Alvidas Lukošaitis, Armbuster G. "Zur Konsolidierung von Parlament und Democratie in Litauen"//Kraatz S., von Steinsdorff S (Hrsg.). Parlamente und Systemtransformation im Postsozialistischen Europe. Berlin-Oplanden: Laske+Budrich, 2002;
-Alvidas Lukošaitis, "Nota bene! Studija apie parlamento frakcijas"//Politologija. 2002, nr. 2 (30);
-Alvidas Lukošaitis, "Lietuvos parlamento struktūrinė diferenciacija ir darbo pasidalijimas: nuolatinių komitetų galios ir institucionalizacija”//Politologija, 2002, Nr.3 (27);
-Alvidas Lukošaitis, "Parliament and Parliamentarism in Lithuania: 1918-1940 and 1990-1997” //Krupavičius A. (eds.). Lithuania's Seimas E;ection, 1996: The Third Turnover. Berlin: WZB, 2001;
-Alvidas Lukošaitis, "The Political System of Lithuania” //Klocker G (eds.). Ten Yers after the Baltic States re-entered the Intarnational Stage. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001;
-Alvidas Lukošaitis, "Parliament and Parliamentarianism in Lithuania: 1918-1940 and 1990-1997"//Lithuania’s Seimas election 1996: the third turnover : analyses, documents and data, Berlin: Sigma, 2001;
-Alvidas Lukošaitis, "Koalicinės politikos patirtis ir perspektyvos Lietuvoje//Lietuva po Seimo rinkimų 2000, Kaunas: Naujasis Lankas, 2001;
-Alvidas Lukošaitis, "Rinkėjau, domėkis partijų programomis - nereikės pirkti katės maiše"//Lietuva po Seimo rinkimų 2000, Kaunas: Naujasis Lankas, 2001;
-Alvidas Lukošaitis, "The context of parliamentary elections 2000: the experience and perspectives of coalition politics in Lithuania"//Lithuanian political science yearbook 2000, Vilnius: Vilnius university, 2000;
-Alvidas Lukošaitis, "Interesų grupės Lietuvoje: raidos dinamika ir institucionalizacijos bruožai"//Politologija. 2000, Nr.2 (18);
-Alvidas Lukošaitis, "Savivaldybių tarybų rinkimai 2000 : rezultatų analizė"//Politologija. 2000, nr. 2 (18);
-Alvidas Lukošaitis, "Prezidentas Lietuvos politinėje sistemoje: vietos ir galių paieškos"//Politologija. 1998, nr.2 (12).

Pranešimai:

-Alvidas Lukošaitis, "Parlamentarizmas Europoje ir Lietuvoje : bendros vertybės, skirtinga patirtis"//Parlamentarizmo genezė Europoje ir Lietuvos atvejis: Vilnius, 2008.