Uždaryti

Adaptyviosios lyderystės centras

 

Kas mes?

Adaptyvios lyderystės centras (ALC) yra erdvė, telkianti adaptyviosios lyderystės entuziastus. Centre, bendradarbiaujant su Kanzaso lyderystės centru, daromi tyrimai, dalinamasi gerosiomis praktikomis ir teikiamos rekomendacijos, rengiami mokymai bei konferencijos.

Kodėl tokio centro reikėjo?

Jau keletą metų VU TSPMI kartu su bendraminčiais iš alumnų, globėjų ir kitų išorės partnerių rato mokosi, moko ir tiria lyderystės tematiką bei ugdo su lyderyste susijusias kompetencijas. Šių darbų poreikis kilo iš supratimo, kad Lietuvoje ir platesniame pasaulyje lyderystės kompetencijų trūkumas yra viena iš rimčiausių kliūčių sėkmingai tvarkytis su vietiniais, regiono ir globaliais iššūkiais. Siekiame, kad prie aktualių Lietuvai ir pasauliui problemų sprendimo, inovacijų kūrimo, aktyvūs asmenys prisidėtų ne tik perduodami žinias ir ugdydami įgūdžius, bet ir veikdami bei mobilizuodami kitus bendrų tikslų siekimui. Lyderystę suprantame kaip bendruomenės (organizacijos, šalies ir pan.) narių mobilizavimą bendrų problemų sprendimui, pokyčių valdymą siekiant bendrų tikslų (taip ją apibrėžia Harvardo adaptyviosios lyderystės mokyklos kūrėjai). Tikime, jog būtent tokių gebėjimų šiandien itin reikia Lietuvai.

Dabartinė politinė ir ekonominė situacija tiek Lietuvoje, tiek ir Vakarų pasaulyje meta didelių iššūkių demokratijai. Pastarųjų metų įvykiai rodo, jog didelė dalis visuomenės jaučiasi nusivylusi tiek politika, tiek valdžia apskritai, ir savo nepasitenkinimą reiškia balsuodami ar, Lietuvos atveju, palikdami šalį. Post-sovietinėse valstybėse kultūros ir vertybių pokyčiai nesuspėjo su ekonomika ir politika – rimtų iššūkių mums vis dar kelia nepotizmas ir korupcija, visuomenės apatija, stiprių lyderių ir greitų sprendimų paieška. To pasekmės – išaugęs nepasitikėjimas liberalios demokratijos institucijomis, kaltų paieškos ir noras permesti atsakomybę už visuomenės problemų sprendimą kitiems, kelia grėsmę tiek mūsų visuomenių klestėjimui, tiek jų stabilumui. Matome, kad pakeisti situaciją Lietuvoje bei Europoje neužtenka vien žinių, gero universitetinio išsilavinimo, stiprių analitinių įgūdžių, tam reikalingas ir gebėjimas reflektuoti bei priimti adaptyvius iššūkius, reikalaujančius ne tik techninių sprendimų, bet ir vertybių bei įsitikinimų keitimo.

Ką mes darome:

Dalinamės

  • Rengiame mokymus viešojo sektoriaus darbuotojams (daugiau informacijos: ieva.giedraityte@tspmi.vu.lt)
  • Bendradarbiavome su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, rengiant Valstybės tvarios plėtros konferenciją „SIGNALS 2019„, vykusią 2019 lapkričio 27 dieną. Džiaugėmės galimybe kalbėti apie pokytį ir apie tai, kodėl taip sunku susitarti: ALC ekspertė Eglė Daunienė moderavo diskusiją apie Darbo kodekso priėmimą, ALC direktorė Ieva Giedraitytė bei VU TSPMI dėstytojas dr. Vilius Bartninkas dalinosi mintimis apie pokyčius baigiamajame konferencijos panelyje. Pažiūrėti konferenciją ar atskirus pranešimus galima jos tinklalapyje.
  • 2018 metų rudenį, Adaptyviosios lyderystės elementai buvo įdiegti į VU TSPMI į kasmet vykstančias privalomas praktikas. Suderinus su darbdaviais studentų grupelė ne tik atlieka profesines užduotis, bet ir sprendžia praktines jiems darbdavių iškeliamas problemas ir pristato savo pasiūlymus viešai.
  • 2018 05 25 surengėme konferenciją „Kada nevyksta reformos?“, kurios tikslas buvo netradiciniame formate – mažose grupelėse – pakalbėti apie skirtingas vertybes, kurios susiduria vykdant reformas ir skirtingus būdus šias vertybes derinti.
  • 2018 05 24 -27 į Lietuvą atsivežėme Adaptyviosios lyderystės bei vieno iš jos mokymų metodų „case in point“ ekspertę Jill Hufnagel ir surengėme kelių dienų seminarą šiuo metodu besidomintiems lyderystės ir couchingo mokytojams.

Kalbame

  • Prof. dr. Ramūno Vilpišausko ir partnerystės docentės Eglės Daunienės komentaras apie švietimo reformas Lietuvoje.