Uždaryti

Bakalauro studijos

Politikos mokslų studijos

Politikos mokslai šiandien yra viena iš prestižiškiausių ir didžiausio stojančiųjų konkurso sulaukiančių bakalauro studijų programų Lietuvoje. Tai plati socialinių mokslų disciplina, jungianti sociologijos, ekonomikos, filosofijos ir kitų disciplinų elementus, nagrinėjanti visuomenes, valstybes bei jų vidaus ir užsienio politiką. Čia taikomi patys įvairiausi metodai – nuo kiekybinio statistinio tyrimo iki tekstų analizės. Tai disciplina, kuri turi nuolat kisti ir tobulėti, kad suspėtų su veržliomis pasaulio tendencijomis. Politikos mokslai yra palyginti jauni ir tebesiplėtojantys – tačiau labai svarbūs, nes tiria pačias karščiausias ir aktualiausias Lietuvos ir pasaulio temas, kurių išmanymas leidžia kitaip žvelgti į mus supantį pasaulį.

Studijų programa
Tavęs laukia

Intensyvus intelektinis gyvenimas

  • Geriausių savo srities žinovų dėstomi politikos mokslų, tarptautinių santykių, teisės, filosofijos, ekonomikos, komunikacijos krypčių dalykai;
  • Draugiška, aktyvi ir kūrybinga daugiau kaip 700 studentų, 2500 alumnų ir apie 100 esamų ir buvusių dėstytojų vienijanti TSPMI bendruomenė;
  • Veiklios ir atviros studentų organizacijos: tradicijas ir vertybes puoselėjanti korporacija „RePublica“, kiekvieno studento interesais besirūpinanti ir padedanti Studentų atstovybė bei netradiciškai, linksmai ir „kitaip“ į mokslą pažvelgti kviečianti Studentų mokslinė draugija. 2015 m. pavasarį įkurta VU TSPMI Alumni draugija.

Galimybė žinias pritaikyti už auditorijos sienų

  • Trijų mėnesių praktika – LR Seime, Vyriausybėje, ministerijose, šalies ir užsienio diplomatinėse atstovybėse, tarptautinėse organizacijose, televizijoje ar radijuje, dienraščiuose, viešųjų ryšių agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose ar kitoje pasirinktoje su būsima specialybe susijusioje Lietuvos ar užsienio įstaigoje;
  • Gausybė įdomių renginių: susitikimai su diplomatais, šalies ir užsienio politikais bei geriausiais Lietuvos ir užsienio mokslininkais, tarptautinės konferencijos ir seminarai, kino vakarai, tradicinės studentiškos ir Instituto bendruomenės šventės.
Kas toliau?

Politikos mokslų bakalauras išmano pagrindines politikos mokslų teorijas ir sąvokas, svarbiausius Lietuvos ir užsienio valstybių politikos ir istorijos faktus, politinių institucijų ir tarptautinių organizacijų funkcionavimo principus ir taisykles; geba rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją; geba savarankiškai atlikti politinių reiškinių analizę ir vertinimą, lyginti ir istoriniame kontekste vertinti pasaulio politikos įvykius.

VU TSPMI absolventai gali toliau tęsti studijas tiek vienoje iš 6 VU TSPMI siūlomų magistro programų, tiek užsienyje. VU TSPMI alumnai dirba įvairiose tarptautinėse organizacijose, diplomatinėje ar valstybės tarnyboje, nevyriausybinėse organizacijose arba įsitvirtina privačiajame sektoriuje. Studijas baigę absolventai neatitrūksta ir nuo Instituto gyvenimo – čia veikia VU TSPMI Alumni draugija.

Su VU TSPMI absolventų ir studentų istorijomis galite susipažinti čia.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4133

Studijos

VU TSPMI žmogus

Emilė Balodytė

„Stoti į TSPMI buvo vienas geriausių mano gyvenime priimtų sprendimų. Sunkiai galiu apibūdinti kokia laiminga jaučiuosi čia studijuodama."

Visi VU TSPMI žmonės